11/29/2009

 

Simpel

Ik las een interessant artikel in "Volzin", genaamd "Mensen zijn altijd meer dan hun typering". Het is een verkorte versie van de toespraak die de theoloog Lucien van Liere heeft gehouden tijdens de Ikon-Volzin-conferentie in Hilversum over pastoraat en populisme. Ik ben benieuwd of Van Liere geinspireerd is door Levinas. Levinas wordt niet genoemd in het artikel, maar de tekst is heel duidelijk in de lijn van Levinas. Van Liere zegt dat hij heel goed beseft dat hij door een genuanceerd pleidooi te houden doet wat progressief Nederland wordt verweten, namelijk laks en intellectueel te zijn.

Toch is het volgens mij mogelijk om het simpel uit te leggen, het verhaal van de-ander-doodmaken-met-haattaal. De filosofie van Levinas is niet abstract, wat hij beschrijft gebeurt iedere dag in het gewone leven. Mensen die eenvoudig denken en niet zo goed uit de voeten kunnen met de "complexisering, contextualisering en pluralisering" waar Van Liere het over heeft, die begrijpen meestal heel goed wat de ander doodmaken (figuurlijk) betekent. Ik ken iemand die simpel zwart-wit denkt en die niet houdt van vage abstracte filosofische discussies. Maar als iemand hem beledigt is hij meteen woedend, en ook als hij oneerlijk behandeld wordt. Als hij ontmenselijkt wordt, als ding behandeld wordt, dan heeft hij dat meteen door. Als het ook nog lukt om uit te leggen dat het voor de ander - het maakt niet uit wie - net zo werkt, dan hoeven we het verder niet meer over dehumanisering, objectivering, reductie, alteriteit of religieus horizontalisme te hebben.

Van Liere refereert aan het boek "Excitable Speech" van de Joodse filosofe Judith Butler, die zeker geinspireerd is door Levinas (dus misschien is het bij Van Liere indirect). Haattaal is volgens Butler taal waarin de ander als niet meer dan een vertegenwoordiger van een categorie wordt beschouwd. Je plakt een sticker op iemands hoofd, jij bent: een racist, linkse elite, allochtoon, wat dan ook. Je hebt een beeld in je hoofd van hoe mensen in een bepaalde categorie allemaal zouden zijn. Maar die mensen zijn niet hetzelfde, ze zijn allemaal verschillend. Ze kunnen niet gereduceerd worden tot een categorie, want dan behandel je hen als levenloze willoze dingen. Haattaal doet de context vergeten waarin een woord of zin gebruikt wordt. Wilders vergelijkt de Koran met Mein Kampf, terwijl die boeken zelf en ook de context waarin die boeken geschreven zijn totaal verschillend zijn. Haattaal zet de ander muurvast. De verdwijning van de context achter de taal betekent dat de gangbare taal geen meningen produceert of verklaart, maar vaststelt. Daarom klinkt het altijd zo stellig, zelfverzekerd en arrogant wat Wilders zegt. Van Liere zegt dat taal een bijzondere macht heeft. Het effect van haattaal is feitelijk dehumanisering, ontmenselijking.

Van Liere zegt dat het antigif voor taal "complexisering, contextualisering en pluralisering" is. Dat kunnen we ook eenvoudiger zeggen. Het tegengif tegen haattaal is de persoonlijke ontmoeting, de ontmoeting met de ander waar Levinas het altijd over heeft. Sta open voor de echte ander, luister naar wat hij of zij te zeggen heeft. Dan krijg je vanzelf ook de context te horen, over de situatie van die concrete persoon die voor je staat, in plaats van dat je kijkt / luistert naar je eigen abstracte beelden, vooroordelen, je eigen verzinsels over een bepaalde categorie mensen. Een persoonlijk verhaal is niet zwart-wit, maar gekleurd en genuanceerd. En het pluralisme, het feit dat we allemaal verschillend zijn, dat merk je vanzelf als je naar persoonlijke verhalen luistert.

(plaatje: photobucket)

11/25/2009

 

Integreren doen we samen

Wat is er aan de hand met de Nederlandse politiek? Politici zijn veel te bang om stemmen te verliezen aan Wilders. De verharding van het integratiedebat is doorgeslagen. Gisteren stond er een verfrissend artikel van Tofik Dibi in de Volkskrant en ook een goede column van Pieter Hilhorst. Vandaag stond er helaas weer een oud achterhaald pleidooi voor gedwongen assimilatie van allochtonen. Alle drie de artikelen waren in reactie op de integratiebrief van Van der Laan, waar ik eerder over schreef.

In de jaren '80 was het integratiebeleid te soft. Maar nu zijn we doorgeslagen in de verharding. VVD-Kamerlid De Krom stelt dat Nederland af moet van zijn 'meebuigcultuur'. Maar we zijn allang niet meer zo buigzaam / flexibel / tolerant. De meeste partijen vinden dat inburgeren minder vrijblijvend moet zijn. Ze vinden dat Van der Laan nog niet nadrukkelijk genoeg heeft gezegd dat allochtonen moeten kiezen voor Nederland. Maar moeten en kiezen gaat niet samen zoals ik eerder zei, en allochtonen zijn al genoeg ingeburgerd en Nederlands mondig / eigenwijs geworden om niet blindelings te doen wat "moet" van de politiek. Je kunt best werken met het verplicht stellen van inburgeren / de Nederlandse taal leren, maar dat werkt alleen als er ook motiverende prikkels zijn en als de voorzieningen goed op peil zijn, bijvoorbeeld dat er geen tekort is aan goede Nederlandse taalcursussen en gelegenheden waar allochtonen hun Nederlands met Nederlanders kunnen oefenen.

Pieter Hilhorst zegt over de integratiebrief:

"De impliciete boodschap is al snel dat Nieuwe Nederlanders genoeg kansen
krijgen, maar het zelf verknallen. Dat klinkt stevig, maar leidt juist tot een
afwachtende houding. Wij hebben genoeg gedaan, nu is het hun beurt."
Wij, Nederlandse burgers en politici, hebben nog lang niet genoeg gedaan. Het is de hoogste tijd dat we de handen uit de mouwen steken.

Nog een citaat van Pieter Hilhorst:

"Het lijkt een beetje op een goocheltruc. Je stopt het falen van de overheid in de hoge hoed en tovert er de eigen verantwoordelijkheid van de Nieuwe Nederlander uit. Zo ontstaat een beangstigende parallel tussen de softe houding van vroeger en de strenge toon die nu zo populair is. De softies hadden de neiging om weinig te verwachten van kinderen, omdat ze het al zo moeilijk hadden. Het is een recept om kinderen massaal te laten onderpresteren. Maar ook bij de voorstanders van strenge aanpak gaan de scholen vrijuit. Het slechte presteren is immers het gevolg van ouders die hun blik hebben gericht op het land van herkomst of op Mekka.
Integratie vergt veel meer van nieuwkomers dan van gevestigden. Maar dat wil niet zeggen dat de gevestigde instellingen niks hoeven te veranderen. Zo’n afwachtende houding is juist desastreus. Je moet niet klagen dat er moeders zijn die niet weten waar hun kinderen naar school gaan, maar zorgen dat elk kind zijn rapport pas krijgt als een ouder het komt ophalen. Wie denkt dat Nieuwe Nederlanders onwillig en ondankbaar zijn, doet zichzelf tekort. Het strenge oordeel is dan een slap excuus om zelf niks te doen."

Wanneer leren we het nu een keer? De les is dit: Integreren doen we samen. We houden de komende decennia een pluriforme, cultureel diverse samenleving, de Nieuwe Nederlanders gaan niet weg (sterker nog: er komen er meer bij) en ze krijgen gemiddeld meer kinderen dan de Oude Nederlanders. Ze worden ook geen "witgewassen culturele klonen van de prototype Nederlander" (Tofik Dibi). Dus we moeten er toch echt samen wat van maken en leren omgaan met verschillen. Hoe meer segregatie (witte en zwarte scholen, wijken etc.), hoe groter de tegenstellingen en hoe moeilijker het samenleven wordt voor iedereen, en vooral voor mensen aan de onderkant. Van der Laan kreeg in de Tweede Kamer veel kritiek op zijn keuze voor de term "Nieuwe Nederlanders" als vervanging voor het woord "allochtonen". PVV-Kamerlid Fritsma zei dat Turken en Marokkanen zich vaak helemaal niet in de eerste plaats Nederlander voelen. Wanneer leert hij het nu eens? Door mensen buiten te sluiten, door te zeggen: "jullie zijn geen Nederlanders", werk je het integratieproces tegen. Als mensen zich niet geaccepteerd voelen, het gevoel krijgen dat zij er niet bij horen, dat zij niet welkom zijn, dat zij niet een-van-ons zijn maar dat zij "zij" blijven, tegenover "wij" de Nederlanders in ons land Nederland, dan is de kans veel groter dat degenen die wij uitsluiten de rug naar ons toekeren. Iedereen die in Nederland woont is Nederlander. Dit mooie land is van ons allemaal, laten we er samen wat van maken, doe mee, je hoort erbij, we willen graag dat iedereen zich hier thuis voelt. Als dat de boodschap is die politici uitdragen, dan is de kans veel groter dat Nieuwe Nederlanders zich in de eerste plaats Nederlander gaan voelen.

Sadik Harchaoui, directeur van Forum, zei dat mensen in Nederland participatiemoe zijn. Na een zware werkdag moet je ook nog koffie gaan drinken met je Turkse buurman. Onder het motto "Iedereen actief!" moet iedereen meedoen, maar mensen weten niet waaraan, op wat voor manier of waarom. Ondertussen zijn veel mensen eenzaam in Nederland, ze hebben geen werk, geen geld en ze bevinden zich in een sociaal isolement, van soms niet meer dan 1 keer een sociaal contact per maand (inclusief een bezoek aan de huisarts). Mensen willen graag uit hun isolement komen. Ze willen graag leuk werk met veel collega's en vrienden, ik denk dat er niemand is die dat niet wil. Het is niet genoeg om te zeggen: je moet inburgeren, je moet participeren, je moet kiezen voor Nederland. Je kunt mensen ook handvaten aanreiken en laten zien dat zij er zelf baat bij hebben. En het kan alleen met inspanningen van twee kanten, van zowel Nieuwe als Oude Nederlanders.

Tofik Dibi


11/24/2009

 

De onrendabelen

Hier is een documentaire die je gezien moet hebben: "De onrendabelen" , van Marcel van Dam.

Ik had al het idee dat het niet goed gaat met ons land en dat het vreemd is dat een rijk land als Nederland bijvoorbeeld voedselbanken nodig heeft, en steeds meer. Marcel van Dam onderbouwt mijn zorgelijke en onbehaaglijke gevoel met cijfers. Van de kinderen in Nederland leeft 12% in armoede volgens Europese standaarden. Mensen met een laag inkomen leven gemiddeld 7 jaar korter en 17 jaar korter in goede gezondheid.
Een jonge moeder vertelt in de film hoe ze 500 euro per maand verdiende met haar werk bij Mac Donalds, dus dat schoot niet op. Haar moeder zat ook in de bijstand. Ze zou haar zoon zo graag een betere toekomst geven, maar ook hij groeit op in een omgeving van armoede en weinig kansen.
In de jaren tachtig stonden we samen met Zweden aan de top in het bieden van sociale bescherming vanuit de overheid. Nu zijn we afgedaald naar het niveau van Groot Britannie en als we zo doorgaan eindigen bij de VS, wat qua niveau van armoede een ontwikkelingsland is (en tegelijkertijd bij de rijkste landen ter wereld hoort).

Marcel van Dam is socioloog, en de sociologie is de wetenschap bij uitstek van feitelijke statistieken over de samenleving. Ik ben ook socioloog, ik heb geleerd kritisch te kijken naar cijfers en grafieken. Volgens mij is het onderzoek van Marcel van Dam en de wetenschappers die hij aanhaalt gedegen. Waarom zegt Jean-Pierre Geelen in zijn column dat Marcel van Dam niets uitlegt of aantoont, alleen maar "inpepert"? De cijfers en de uitleg zijn voor mij helder. De CDA-er Jack de Vries zegt bij Pauw & Witteman dat de uitgaven voor sociale voorzieningen alleen gedaald zijn doordat er minder werklozen en arbeidsongeschikten zijn dan vroeger. Het is interessant om zelf de cijfers te bekijken op www.cbs.nl. Maar het is niet makkelijk om een overzicht te vinden van meerdere decennia, per thema (bijv. over arbeidsongeschiktheid). Ik zie dat de werkloosheid is in 2009 hoger dan in 2001 (403.000 in 2009, 271.000 in 2001). De cijfers die ik gevonden heb lijken Marcel van Dam gelijk te geven. In 2008 steeg bijvoorbeeld voor iedereen de koopkracht t.o.v. 2007, behalve voor mensen in de bijstand (en gepensioneerden), en die hadden toch al zo'n lage koopkracht. Het lijkt erop dat de situatie voor mensen in de bijstand steeds slechter wordt.

In 2006 leefden 623 duizend huishoudens onder de lage inkomensgrens, dat is 9,3 procent. Dat zoveel mensen in armoede leven dat zou toch niet zo moeten zijn in een rijk land als Nederland. Waarom roepen mensen als Geelen en De Vries om het hardst dat het allemaal niet waar is wat Marcel van Dam zegt?

Van Dam zegt tegen de Vries: "U beweert iets wat niet waar is. Als ik het recht wilt zetten dan gaat u er doorheen praten om te voorkomen dat ik het uitleg." Waarom doet De Vries zo zijn best om Van Dam de mond te snoeren?

Het lijkt wel of "rijke rendabelen" zich schuldig voelen. Laat Marcel van Dam hen dit onrecht dus maar flink inpeperen...

11/18/2009

 

Samenleven door ontmoeten

Ik blijf mij verbazen over wat ik af en toe in de krant (Volkskrant) lees. Volgens een artikel van vandaag heeft minister Van der Laan n.a.v. een kabinetsbrief over integratie gezegd: "Nederland kiest voor migratie, maar migranten moeten ook voor Nederland kiezen." Wie is Nederland, wie zijn degenen die voor migratie kiezen? Een land kan niet kiezen, dat kunnen alleen de mensen doen die in het land wonen. De aanhangers van Wilders kiezen niet voor migratie en ook niet de mensen die op munt.nu hebben aangegeven dat ze niet kunnen wachten tot de laatste Marokkaan uit Nederland vertrokken is. Maar goed, dus Nederland zou hebben gekozen voor migranten en hoeft verder niets meer te doen, en migranten moeten nu kiezen voor Nederland. Gedwongen worden iets te doen (ze moeten van Van der Laan) is volgens mij iets anders dan zelf kiezen.
Migranten moeten van Van der Laan meer investeren in Nederland, bijvoorbeeld door meer huizen te kopen. Van de autochtone Nederlanders heeft 60% een koophuis, van de allochtonen slechts 14 tot 20%. Zou dat misschien iets te maken hebben met hun sociaal-economische positie, dat zij gemiddeld armer zijn en dus minder kansen hebben om een huis te kopen? Ik ben benieuwd wat Van der Laan daaraan wil doen.
Verder wil Van der Laan remigratie tegengaan, dus de voorwaarden om terug te gaan naar het land van herkomst moeten strenger worden. Van der Laan zei: "Dat kost alleen maar geld, want mensen die hier blijven zijn duurder. Maar het gaat om het signaal. Het is niet zo dat je dit land binnenkomt en als het tegenzit je er na een paar jaar met een uitkering weer uitkomt." Een uitkering meenemen naar het land van herkomst gaat allang niet meer volgens mij (voor zover ik weet zijn de regels voor reizen naar het buitenland met behoud van uitkering heel streng, dat mag maar een paar weken per jaar). Ik vind deze redenering heel vreemd. We sluiten migranten hier op, als ze ooit voor dit land hebben gekozen dan moeten we voorkomen dat ze een paar jaar later weer weggaan. Waarom? Dat kost alleen maar geld, zoals Van der Laan al zei, en als migranten zelf weg willen, waarom zouden wij hen dan dwingen hier te blijven?

De PVV vindt de integratiebrief te nietszeggend voor woorden. Ik vind het artikel over de speech van Van der Laan in ieder geval erg verwarrend. Maar de brief zelf is niet verwarrend en de inhoud is goed vind ik. De brief benadrukt dat we het werken aan een betere samenleving alleen samen kunnen doen. Wat we nodig hebben zijn bruggen, bruggenbouwers, om een brug te slaan tussen verschillende culturen. Een brug kun je niet bouwen vanaf een kant alleen. Het gaat veel beter als je van twee kanten naar elkaar toe bouwt en je elkaar ontmoet in het midden.

Een citaat uit de integratiebrief:

Samenleven door ontmoeten. Samenleven - het kennis nemen van elkaars opvattingen, het samen aanpakken van problemen en het opbouwen van een gezamenlijke toekomst - vereist dat Nederlandse burgers elkaar ontmoeten binnen een veilige en leefbare omgeving en over de grenzen van verschillende achtergronden heen. Door samen dingen te doen in wijk en buurt ontstaat er tussen burgers iets gemeenschappelijks, worden verschillen minder bedreigend en komt er zelfs ruimte voor verschil. Segregatie belemmert dat. Ook stopt de uitwisseling van kennis over de Nederlandse samenleving en lijkt de noodzaak te vervallen om de Nederlandse taal goed te beheersen. Terwijl beide juist essentieel zijn voor de inburgering van nieuwe Nederlanders.

Mijn moeder zei laatst dat het haar niet zo verbaasde dat Zweden door veel migranten als een veel vriendelijker, rustiger en toleranter land wordt ervaren dan Nederland. Ze zei dat het te vol is in Nederland, dat we te veel op elkaars lip zitten. Dat ben ik niet met haar eens. In steden als Mexico City, Cairo en Mumbai zitten mensen nog veel meer op elkaars lip, wij hebben tenminste nog een heel land in plaats van alleen een stad om te leven. Het zou best moeten kunnen, goed samenleven in Nederland. Maar ondanks dat we op elkaars lip zitten is er een sterke segregatie. Verschillende bevolkingsgroepen leven volledig langs elkaar heen, ze komen elkaar bijna alleen tegen op straat, in het openbaar vervoer en in sommige openbare gelegenheden, maar niet als vrienden of collega's.

Ik denk dat de enig mogelijke oplossing "samenleven door ontmoeten" is, zoals het genoemd wordt in de integratiebrief. Ik geloof heilig in persoonlijk contact - een open dialoog, een gelijkwaardige ontmoeting - als middel om werkelijk samenleven te bevorderen. Volgens mij werkt het voor iedereen en vrijwel altijd. Het gaat om iets anders dan falafel eten en Afrikaanse percussie luisteren bij Festival Mundial. Het gaat om het bij elkaar brengen van mensen met verschillende achtergronden, hen met elkaar in gesprek laten gaan en stimuleren dat zij daarna samen hun schouders zetten onder het verbeteren van de leefbaarheid van de samenleving. Met de Dag van de Dialoog werd ik geraakt door de verhalen die ik hoorde, van een Surinaamse vrouw in een rolstoel die vertelde hoe twee stoere mannen haar met rolstoel en al over een drempel heentilden zodat ze een kopje koffie kon drinken op een terras in Utrecht, en een vluchteling die vertelde hoe hij moest vluchten met zijn gezin, over de onzekerheid van de toekomst en de vraag waar zij konden slapen de volgende nacht. Ik leef me in, ik stel me voor hoe het is om me in een rolstoel door Utrecht te bewegen of hoe het is om te vluchten. In plaats van (negatieve) abstracte ideeen over mensen / bevolkingsgroepen (vooroordelen, racisme), ontmoet ik concrete mensen. We kunnen heel verschillend zijn, maar we zijn allemaal mensen en daarin zijn we gelijk. Als we samen aan de slag gaan met een project, bijvoorbeeld de organisatie van een burendag, dan vinden we al doende wel een manier om met de verschillen om te gaan. Als er iets is wat bijdraagt aan inburgering dan is het dat: een migrant leert de taal, want hij of zij moet met Nederlanders praten om het project te organiseren, hij of zij doet mee, hoort erbij, voelt zich thuis en zal daarmee eerder loyaal zijn aan Nederland in plaats van te radicaliseren / geweld te gebruiken tegen de Nederlandse samenleving.

11/10/2009

 

Zorgvuldig formuleren

"Dit mooie land" van Kader Abdolah is een erg mooi boek (een verzameling van zijn columns uit de Volkskrant). Het is prachtig zo zorgvuldig als Kader Abdolah formuleert. Daar kan iemand als Amanda Kluveld veel van leren.

Enkele zinnen uit een citaat van Kader Abdolah:

Nederland is druk bezig met de berechting van de terreurverdachten. De verdachten hebben een muur opgetrokken tussen zichzelf en de rest van de samenleving. De kennis van de gearresteerde jongemannen over de koran en de islam is beperkt. Ze halen hun puberale wetenschap uit lelijke en letterlijk vertaalde Nederlandse teksten van de oude Arabische schriften. En met die oppervlakkige internetkennis hebben ze een soort achterlijke versie van de islam in de achterstandswijken van Rotterdam en Den Haag gecreeerd. Een soort rotreligie om zich te kunnen afzetten tegen de rest. Er moet geen ruimte zijn voor de gedachten van die rare mensen die voorlopig achter de tralies zitten. Want ze vertegenwoordigen niemand behalve zichzelf met hun armzalig cultuurtje.

Dit is zorgvuldig geformuleerd. Zeg niet dat terroristen aanslagen plegen in naam van Allah / God. God is alleen maar goedheid, geen enkel kwaad. Het zinloos gebruiken van geweld en het vermoorden van mensen kan nooit in zijn naam gebeuren. Zeg niet: De islam is achterlijk. De versie van de islam van terroristen is achterlijk. Maar er zijn ook veel andere versies. De versie van terroristen is niet zoals de islam bedoeld is. Wees specifiek in je formulering, wat bedoel je precies, welke mensen, welke daden...

Er zijn zoveel verschillen tussen landen, culturen en mensen. Om te zeggen dat meer dan een miljard mensen (moslims) achterlijk zijn gaat veel te ver.

11/07/2009

 

Andere tijden

Vrijdag heb ik de film 06/05 gezien van Theo van Gogh, over de moord op Pim Fortuyn. Het is vreemd om te zien hoeveel er veranderd is in de samenleving en vooral ook in de manier waarop ik tegen de situatie aan kijk, mijn persoonlijke beleving. Ik weet nog goed dat ik het vreselijk vond dat Theo van Gogh het over geitenneukers had en dat Pim Fortuyn de islam achterlijk noemde.

Nu denk ik: wat een verademing waren Theo van Gogh en Pim Fortuyn - qua doordachtheid en genuanceerdheid - in vergelijking met Geert Wilders. De film van Theo van Gogh is sterk. Als er mensen in belachelijk worden gemaakt, dan vooral medewerkers van de AIVD, geen Turken of Marokkanen / moslims. Het verhaal zit goed in elkaar en het is gemaakt met respect voor mensen, ongeacht waar zij vandaan komen.

Natuurlijk heeft Theo van Gogh erge dingen gezegd en met een groot deel van de standpunten van Pim Fortuyn ben ik het niet eens. Maar wat een wereld van verschil is het met Wilders. Via uitzending gemist van Zomergasten kwam ik een filmpje tegen van een dialoog tussen Pim Fortuyn en Nazmiye Oral, van de Nederlandse Moslim Omroep (zie hieronder). Het is een mooi gesprek, waarin zij goed naar elkaar luisteren en inhoudelijk met elkaar praten. Pim Fortuyn gebruikt geen enkel scheldwoord, hij praat nooit respectloos. Hij kent de cijfers en hij onderbouwt zijn stellingen. Hij zegt dat hij hoopt "dat we eruit komen", uit het integratievraagstuk, en dat hij zich daarvoor in wil zetten. Wanneer Namziye over haar moeder vertelt, dan denkt hij aan zijn eigen moeder. Hij bouwt bruggen.

Het is ondenkbaar dat Geert Wilders ooit zo'n dialooggesprek zou voeren. Te zien aan de Youtube filmpjes, lijkt het erop dat Wilders in 2006 voor het laatst een debat/dialoog voerde die niet in de kamer plaatsvond. En zijn speeches in de kamer zijn stuk voor stuk scheldpartijen zonder inhoud. Wanneer krijgen mensen hun verstand terug en beseffen ze dat het onzinnig is om op Wilders te stemmen?


11/02/2009

 

In de naam van Allah

In het kader van slecht geschreven krantenartikelen is het artikel van Amanda Kluveld van de Volkskrant van vandaag nog net een graadje erger dan het eerder genoemde artikel van Gert-Jan Segers. Net als de vorige keer dat ik over Kluveld schreef, heeft ze de grootst mogelijke onzin bij elkaar gehaald.

Theo van Gogh zou vermoord zijn in de naam van Allah. Allah is het Arabische woord voor god. Islam, jodendom en christendom zijn monotheistische abrahamatische religies. Monotheisme betekent dat er maar 1 God is (dus niet 3, in de zin van 1 per godsdienst, of nog meer). Volgens mij geloven joden, moslims en christenen in dezelfde God. In ieder geval geloof ik niet in de god van Mohammed B. en ik geloof niet dat Theo van Gogh vermoord is in de naam van God. Als de wil van God was gedaan zou Theo nu nog vrolijk meepraten over geitenneukers / wat dan ook.

Vervolgens reageert Amanda Kluveld op een aantal conclusies van de WRR:
- De WRR zegt dat in het debat over integratie en identiteit religie en politiek steeds belangrijker zijn geworden en dat sociaal-economische problemen waar nieuwkomers mee kampen meer naar de achtergrond zijn geraakt.

Kluveld zegt in reactie: "Dat is niet vreemd. Als we iets leerden van Mohammed B. is dat sociaal-economische omstandigheden geen rol speelden. Wat een rol speelde was de islam."

Goh, dus omdat Mohammed B. niet laagopgeleid en niet arm was hoeven we het nu niet meer te hebben over de sociaal-economische problemen waar nieuwkomers mee kampen. We gaan het nu alleen nog over de islam hebben. Logisch...

- De WRR zegt dat de culturele kloof tussen allochtonen en autochtonen voor velen aanleiding is geweest het integratiedebat te willen aanscherpen. Nederland vraagt zich niet af hoe diversiteit op basis van gelijkwaardigheid bereikt kan worden, maar hoeveel diversiteit onze samenleving aankan.

Kluveld zegt: "Inderdaad, op sommige vormen van diversiteit, namelijk dat mensen op straat worden afgeslacht vanwege hun mening over de islam, zitten wij niet te wachten."

Een moordpartij op straat is geen vorm van diversiteit, dat is een misdaad die is begaan door een gek. Kluveld haalt een paar dingen door elkaar.

Kluveld zegt dat er niks mis is met polarisatie. Ik heb al eerder uitgelegd wat daar het probleem van is: sterkere tegenstellingen, een sterk wij-zij denken leidt to afzondering, onbegrip, vooroordelen, racisme en uiteindelijk meer geweld.

Dan zegt Kluveld dat Segers zo invoelend en meelevend over Mohammed B. schrijft. Segers lijkt mij echter niet bepaald een sympathisant van de moordenaar / extremisme.

Maar goed, laat ik niet te veel tijd verdoen met geblaat van Kluveld...
 

We horen bij elkaar - Guus Meeuwis

Voel je niet
Dat dit nooit over gaat
We horen bij elkaar
Al geloof je niet
Dat het nog echt bestaat
Volg mij dan maar

11/01/2009

 

Wilders ondermijnt de democratie

Uit onderzoek van drie wetenschappers blijkt dat Wilders de sociale cohesie en de democratie ondermijnt. Daarmee vormt hij volgens het onderzoek een bedreiging voor de staatsveiligheid. Hoe werkt dat precies?

Er zijn ruwweg twee manieren:

Als Wilders verantwoordelijk is voor het ondermijnen van de democratie en de sociale cohesie, dan is hij dat op de tweede manier. Als het door Wilders komt dat er nu een grotere kans is op een aanslag in Nederland, dan is het nog niet zo dat we wanneer die aanslag plaatsvindt, dat we kunnen zeggen dat Wilders daarvoor verantwoordelijk is. De personen die de aanslag plegen zijn verantwoordelijk. Ik vind niet dat we moeten zeggen: Laten we ophouden extremisten te beledigen, laten we ophouden ons te verzetten tegen extremisme, want daarmee maken we extremisten boos en dan neemt de kans op een aanslag toe. Het is onzinnig en gevaarlijk om te proberen extremisten te vriend te houden uit angst voor aanslagen.
Net als wanneer een meisje 's avonds laat met een kort rokje op straat gaat lopen. Als zij verkracht wordt is de verkrachter is daarvoor verantwoordelijk, niet het meisje. Wilders is verantwoordelijk voor het maken van een film die aanzet tot haat, niet voor het plegen van een aanslag.

Ik hoop dat mensen gaan nadenken over de effecten van het gedrag van Wilders. Zijn we werkelijk voor ondermijning van de democratie en sociale cohesie, zijn we voor een agressieve onveilige samenleving waarin angst en haat overheersen? Het kan goed zijn dat je een hekel hebt aan buitenlanders (hoewel dat op zich al racisme is), dat je soms last van hen hebt in je dagelijks leven, dat je graag zou willen dat het vertrouwde Nederland van 20 jaar geleden weer terug zou komen en dat Wilders dus precies jouw gedachten onder woorden brengt. Maar denk goed na over waar je steun aan biedt als je op Wilders stemt, over wat de gevolgen van zijn gedrag zijn voor de Nederlandse samenleving.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?