11/10/2009

 

Zorgvuldig formuleren

"Dit mooie land" van Kader Abdolah is een erg mooi boek (een verzameling van zijn columns uit de Volkskrant). Het is prachtig zo zorgvuldig als Kader Abdolah formuleert. Daar kan iemand als Amanda Kluveld veel van leren.

Enkele zinnen uit een citaat van Kader Abdolah:

Nederland is druk bezig met de berechting van de terreurverdachten. De verdachten hebben een muur opgetrokken tussen zichzelf en de rest van de samenleving. De kennis van de gearresteerde jongemannen over de koran en de islam is beperkt. Ze halen hun puberale wetenschap uit lelijke en letterlijk vertaalde Nederlandse teksten van de oude Arabische schriften. En met die oppervlakkige internetkennis hebben ze een soort achterlijke versie van de islam in de achterstandswijken van Rotterdam en Den Haag gecreeerd. Een soort rotreligie om zich te kunnen afzetten tegen de rest. Er moet geen ruimte zijn voor de gedachten van die rare mensen die voorlopig achter de tralies zitten. Want ze vertegenwoordigen niemand behalve zichzelf met hun armzalig cultuurtje.

Dit is zorgvuldig geformuleerd. Zeg niet dat terroristen aanslagen plegen in naam van Allah / God. God is alleen maar goedheid, geen enkel kwaad. Het zinloos gebruiken van geweld en het vermoorden van mensen kan nooit in zijn naam gebeuren. Zeg niet: De islam is achterlijk. De versie van de islam van terroristen is achterlijk. Maar er zijn ook veel andere versies. De versie van terroristen is niet zoals de islam bedoeld is. Wees specifiek in je formulering, wat bedoel je precies, welke mensen, welke daden...

Er zijn zoveel verschillen tussen landen, culturen en mensen. Om te zeggen dat meer dan een miljard mensen (moslims) achterlijk zijn gaat veel te ver.
Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?