7/28/2007

 

Thuis voelen op vreemde bodem

De dag dat ik “thuis” kwam uit Senegal las ik een boeiend artikel in de Volkskrant getiteld “Heel Nederland heeft heimwee”. Hier volgt een citaat / samenvatting van het artikel, en daarna mijn commentaar.

***

"Het integratiedebat is in een nieuwe fase beland: die van emotionalisering. Volwaardige integratie is niet langer een kwestie van doen, maar steeds meer van voelen. Tot voorkort stelden we vooral praktische eisen aan immigranten: werken, je aan de wet houden, voor jezelf en anderen zorgen, Nederlands spreken. Sinds een paar jaar zijn daar emotionele eisen bij gekomen: loyaliteit voelen met Nederland (en als bewijs daarvan slechts één paspoort hebben) en je hier thuis voelen. “Thuis voelen” is vermoedelijk zo centraal komen te staan in de publieke en politieke discussie, omdat uiteenlopende groepen autochtonen – van homo’s en feministen tot en met bewoners van probleemwijken – zich hier door (hun beeld van) islamitische immigranten minder zijn gaan thuis voelen. De emotionalisering van het integratiedebat treffen we ook aan onder migranten zelf, mogelijk als reactie op het nieuwe emotionele eisenpakket. Sommigen geven aan zich de laatste tijd minder thuis te voelen in Nederland, het land dat zich altijd liet voorstaan op (religieuze) tolerantie en de open politieke cultuur, maar nu vaak respectloos en generaliserend over hun religie/cultuur spreekt.
De grondtoon van het integratiedebat is tot nu toe nostalgisch, melancholisch, een heimwee naar een verloren thuis. De emotionalisering is ook uitsluitend. Zij plaatst degenen die hier van huis uit al ‘thuis’ zijn in een bevoorrechte positie. Zij horen er immers helemaal bij. Hun opvattingen over wat het is om je ‘thuis’ te voelen in Nederland, worden maatgevend voor de nieuwkomers.
Volgens de nostalgisch melancholieke opvatting kun je je slechts op één plaats en in één land thuis voelen. Deze traditionele visie stelt migranten voor een onmogelijke opdracht. Zij kunnen zich in deze visie nooit volledig in Nederland thuis voelen, doordat ze vanaf hun geboorte al warme gevoelens hebben ontwikkeld voor hun geboorteplaats en –land. Niettemin krijgen ze de taak om zich hier en alleen hier thuis te voelen, en zich verre te houden van zaken die een dubbele nationaliteit onderstrepen, zoals twee paspoorten.
Maar een modern thuisgevoel is veel rijker en gelaagder. Laten we een open discussie voeren over wat wij – oude en nieuwe Nederlanders – nodig hebben om ons thuis te voelen. Niet vanuit de overspannen verwachting dat thuis voelen voor iedereen hetzelfde is. Wel met de bescheiden intentie dat iedereen van goede wil zich in ons land, in onze stad en op ons werk tenminste enigszins thuis kan voelen."

***
Dat migranten zich hier thuis voelen is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle integratie / inburgering, want voor mensen die zich niet thuis voelen is de kans groot dat zij zich zullen afkeren van de samenleving. Als je niets hebt met dit land hier, met de mensen, waarom zou je dan moeite doen om te integreren. Als allochtonen door autochtonen respectloos en generaliserend worden behandeld, worden uitgesloten en gediscrimineerd, is dat dan bevorderlijk voor het thuis voelen? Ik dacht het niet.
In mijn vorige post schreef ik over het warme gastvrije welkom van Aby's familie voor Thomas, in Senegal. Nu voelt Thomas zich helemaal thuis daar. Hij is in de familie opgenomen als één van hen, hij hoort er helemaal bij. Hij mag zichzelf zijn, hij voelt zich geaccepteerd.


Hoe kun je mensen ooit dwingen zich ergens thuis te voelen? Om mensen te dwingen volledig te assimileren is al erg genoeg (aanpassing voor zover dat nodig is om in het nieuwe omgeving goed te functioneren is volgens mij voldoende), en dan moeten ze ook nog warme gevoelens hebben voor die opgelegde nieuwe cultuur?
Hoe kan een ander voor mij bepalen waar ik mij thuis moet voelen?
Ik hou van het moderne thuisgevoel, mijn ziel wil een zigeuner zijn. Ik wil een wereldburger zijn die niet beperkt is tot de cultuur waarin ik toevallig geboren ben. Ik ken dit land natuurlijk goed, maar ik voel me niet altijd thuis in deze cultuur. Met mijn verlegenheid heb ik soms moeite met de directheid en assertiviteit van de cultuur hier, en hoewel ik zelf een individualist ben, vind ik de ik-gerichte kale gehaaste en eenzame cultuur van Nederland eigenlijk maar leeg, ik hou veel meer van de warme gastvrije solidaire en collectieve cultuur van bijvoorbeeld Senegal. Het is heel goed mogelijk om je op meerdere plekken in de wereld thuis te voelen en het hoeft niet (alleen) de plek te zijn waar je geboren bent. Het thuis voelen is iets dat je overkomt, niet iets waartoe je gedwongen kunt worden of waar je ogenblikkelijk en waar dan ook ter wereld meteen voor kunt kiezen. Maar natuurlijk kun je wel dingen doen die stimuleren dat je je ergens thuis voelt, en de mensen in je omgeving kunnen je daarbij helpen. Ik denk dat voor beide kanten – zowel voor allochtonen als voor autochtonen – het thuis voelen kan worden bevorderd wanneer mensen contact zoeken met elkaar, zich inleven in de ander en rekening houden met de ander. Wat vooral nodig is, is dat we bruggen bouwen. Wij ontvangen nieuwkomers met open armen, wij heten hen welkom in ons midden, ze horen erbij. En nieuwkomers houden rekening met ons, met onze manier van leven, ze maken het ons niet moeilijk maar gedragen zich als goede gasten, waardoor het voor ons geen probleem is hen in ons midden op te nemen. En als het voor ons allemaal goed te doen is om in dit land met elkaar samen te leven dan is de kans groter dat we ons ook thuis voelen. Het is niet makkelijk maar laten we gezamenlijk ons best ervoor doen.

***

A sort of homecoming - U2

And you know it's time to go
Through the sleet and driving snow
Across the fields of mourning
Light in the distance

And you hunger for the time
Time to heal, desire time
And your earth moves beneath
Your own dream landscape

I'll be there...
Tonight
A high road
A high road out from here

On borderland we run...
And still we run
We run and don't look back

I'll be there tonight...
I believe
I'll be there...somehow
I'll be there...tonight
Tonight

Tonight we'll build a bridge
Across the sea and land
See the sky, the burning rain
She will die and live again
Tonight

And your heart beats so slow
Through the rain and fallen snow
Across the fields of mourning
Lights in the distance

Oh don't sorrow, no don't weep
For tonight, at last
I am coming home
I am coming home

7/15/2007

 

One God

During my stay in Senegal I wrote a web post about religion and tolerance:

We are organizing a waste recycling project in Senegal. There is a Dutch intern, Thomas, who will stay half a year in Diofior to do a feasibility study for the waste recycling project. He had a Senegalese girlfriend, Aby, but it didn’t work out between them, the cultural differences were too big. But Thomas is still living with Aby and her family, they have completely accepted him as part of the family.
Aby’s father explained how they could accept him as a full member of the family:
He said that we have a different cultural background, we were born in different places and we have a different skin color; but we have only one God, we all have the same God. And this is why we are all equal as human beings. This is why Thomas as a total stranger can be welcomed as a full family member, it doesn’t matter that he is white, European and a non-Muslim.

I find this a very beautiful way to combine religion and tolerance. According to Aby’s father, God is there for all human beings, even for the ones who don’t believe in him. And racism is by definition unacceptable when we are all equal for God.
Islam is often considered as an intolerant violent religion, based on the idea that infidels should be killed. I think it’s important to see that this tolerant version of Islam exists just as well, and I think this is how religion is meant to be.
Religion is not meant for a power struggle, it is not meant for human beings to kill each other. It is meant for us to be united and to live together in peace, despite all the differences.

7/12/2007

 

Verlangen

Uit: "Niemandsland" van Stef Bos
Ik zie de zogenaamde zekerheid
Met de onrust in de ogen
De mannen die het maken
En de uitgebluste dromen
En alles is bezeten van bezit
En alles…..bijna alles draait om niets
Maar ik verlang naar de toekomst
Ik verlang naar een opstand
Ik verlang naar bezieling
Ik verlang naar de weerstand
En naar de liefde
Die het waar kan maken
Die mijn hart kan raken
Kom wij gaan tegen de stroom in
Tegen de waanzin
Naar het oog van de storm
Waar de stilte begint

This page is powered by Blogger. Isn't yours?