3/21/2016

 

Moeten moslims afstand nemen van geweld in de naam van de islam?

Er stond een interessant artikel in de Groene Amsterdammer van 10 maart: 'Het blijft angstvallig stil' van socioloog Ruud Koopmans. Hij heeft onderzoek gedaan naar Europese moslims, waaruit blijkt dat 44% van de ondervraagde moslims er fundamentalistische ideeën op na houdt. Veel moslims stemden in met stellingen zoals: 'Joden zijn niet te vertrouwen', 'het westen wil de islam vernietigen' en 'voor mij zijn de regels van de koran belangrijker dan de democratie'.

Koopmans zegt:
De belangrijkste oorzaak van discriminatie is radicalisering van moslims. Europese burgers worden geconfronteerd met wandaden die in de naam van de islam worden begaan en aan de kant van gematigde moslims blijft het angstwekkend stil. ... Ik zou graag willen zien, en velen met mij, dat moslims afstand nemen van wandaden die worden begaan in naam van de islam. Maar ik zie zelden een demonstratie. ... Ik lees vooral persberichten van contactorganen dat de aanslagen niets met de islam te maken hebben en dat we ons moeten realiseren dat de westerse interventiepolitiek in het Midden-Oosten ook olie op het vuur gooit. Wat nodig is, is een hervorming van de islam. ... Pas als elke gelovige zijn eigen interpretatie van de islam mag hebben, en er niet meer voortdurend gekeken wordt naar de landen van herkomst die de migranten blijven voeden met vooroordelen en gedragsregels, zal de integratie voorspoedig kunnen verlopen. 
Ik vind het niet leuk om de uitkomsten van het onderzoek van Koopmans te lezen. Ik zou graag willen beweren dat de overgrote meerderheid van moslims in Europa vredelievend en gematigd is en er geen rare fundamentalistische ideeën op na houdt. Maar ik denk wel dat de uitkomsten van het onderzoek van Koopmans kloppen.

Ik ben het ook met hem eens dat moslims in Europa hun geloof zouden moeten hervormen en massaal afstand zouden moeten nemen van geweld in naam van de islam. Ik denk echter dat er drie belemmeringen / bezwaren zijn waardoor zijn ideeën in de praktijk moeilijk te verwezenlijken zijn:

This page is powered by Blogger. Isn't yours?