9/28/2018

 

God maakt geen onderscheid tussen mensen

Ik moest opeens terugdenken aan het bijbelverhaal over Petrus en Cornelius (Handelingen 10). Wat een prachtig pleidooi voor tolerantie is het eigenlijk. Om ontmoeting / het bouwen van bruggen mogelijk te maken zegt God tegen Petrus dat hij deze keer wel varkensvlees mag eten. Petrus zat op het platte dak van Simons huis. Daar laat God Petrus een visioen zien van een groot laken dat uit de hemel komt. Daarin zitten allerlei dieren die volgens Gods wet onrein waren en niet gegeten mochten worden. Toch zegt een stem: ’Sta op, Petrus. Slacht en eet.’
’Nee!’ antwoordt Petrus. ’Ik heb nog nooit iets onreins gegeten.’ Maar de stem zegt: ’Noem niet langer onrein wat God nu rein noemt.’
***


Cornelius: "Nu zijn wij hier allemaal bij elkaar en God is in ons midden. Vertel ons wat u van de Heer moet zeggen en wij zullen luisteren." Daarop zei Petrus: "Nu begrijp ik pas echt wat het betekent dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Ja, hij neemt ieder mens aan die hem vereert en gehoorzaamt, tot wat voor volk hij ook behoort."

9/21/2018

 

Het woord heeft mij gered - Rodaan Al GalidiIk ben bezig een filmbijeenkomst te organiseren over de film "Het woord heeft mij gered". De film gaat over de Irakese dichter en schrijver Rodaan Al Galidi, die negen jaar doorbracht in een asielzoekerscentrum. Ik vind het een prachtige film.

Rodaan laat in de film zijn schoenenkast zien. Hij zegt dat hij nooit schoenen weggooit. Naast de schoenen staan zijn dichtbundels. Hij zegt: 'schoenen en gedichten horen bij elkaar, want schoenen beschermen je voeten en gedichten beschermen je hart'. Zo heeft "het woord" - zijn gedichten - Rodaan Al Galidi dus echt gered. Na 4 oorlogen in Irak en 9 jaar in een asielzoekerscentrum is hij niet verbitterd of gestoord geworden. Met veel humor en compassie schrijft en spreekt hij over wat hij heeft meegemaakt en houdt hij de Nederlandse samenleving een spiegel voor.

Op 27 september organiseren we een filmbijeenkomst in de "huiskamer" van ATD Vierde Wereld in Den Haag (Regentesseplein 13, vanaf 10.00 uur). Bij de voorbespreking zei iemand dat er misschien ook wel volgelingen van Wilders naar de film komen. Ik zei dat ik dat niet erg vond. Ik bedacht me dat ik me niet kan voorstellen dat iemand - wat hij of zij ook voor negatieve beelden en ideeën over vluchtelingen heeft - niet geraakt wordt door de film en niet zou meeleven met Rodaan Al Galalidi. Ik ben heel benieuwd naar de reacties donderdag.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?