9/28/2018

 

God maakt geen onderscheid tussen mensen

Ik moest opeens terugdenken aan het bijbelverhaal over Petrus en Cornelius (Handelingen 10). Wat een prachtig pleidooi voor tolerantie is het eigenlijk. Om ontmoeting / het bouwen van bruggen mogelijk te maken zegt God tegen Petrus dat hij deze keer wel varkensvlees mag eten. Petrus zat op het platte dak van Simons huis. Daar laat God Petrus een visioen zien van een groot laken dat uit de hemel komt. Daarin zitten allerlei dieren die volgens Gods wet onrein waren en niet gegeten mochten worden. Toch zegt een stem: ’Sta op, Petrus. Slacht en eet.’
’Nee!’ antwoordt Petrus. ’Ik heb nog nooit iets onreins gegeten.’ Maar de stem zegt: ’Noem niet langer onrein wat God nu rein noemt.’
***


Cornelius: "Nu zijn wij hier allemaal bij elkaar en God is in ons midden. Vertel ons wat u van de Heer moet zeggen en wij zullen luisteren." Daarop zei Petrus: "Nu begrijp ik pas echt wat het betekent dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Ja, hij neemt ieder mens aan die hem vereert en gehoorzaamt, tot wat voor volk hij ook behoort."

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?