12/17/2013

 

De kracht van kwetsbaarheid

Ik las een citaat van Andries Baart in Volzin:
"Als kwetsbare mensen in hun kwetsbaarheid gerespecteerd worden dan dragen zij bij aan de humanisering van de samenleving. Kwetsbaarheid is niet zomaar een te bestrijden kwaad. Het leert ons dat we ons op elkaar moeten afstemmen, rekening moeten houden met elkaar."
Dit is denk ik heel belangrijk en het wordt te weinig onderkend. Het is een centraal idee in de filosofie van Levinas. Hij schrijft over het naakte kwetsbare gelaat van de ander. De kwetsbaarheid van de ander spreekt mij aan op mijn verantwoordelijkheid.

Ik werd extra geraakt door de bovenstaande tekst over kwetsbaarheid omdat het een woord was dat veel terugkwam in de dialooggesprekken die we op mijn werk hadden met ons personeelsuitje. De Intercultural Professionals van het Tropeninstituut hadden voor Mensen met een Missie een workshop georganiseerd over het thema identiteit. Toen ik met mijn collega's in gesprek ging over de identiteit van onze organisatie, merkte ik dat het woord kwetsbaarheid vaak genoemd werd. We willen vooral steun bieden aan de meest kwetsbaren en we geloven in de kracht van kwetsbaarheid.

Kwetsbare mensen moeten niet verward worden met bijvoorbeeld "zwakkeren in de samenleving". De kwetsbaarheid zegt iets over de situatie waarin mensen zich bevinden. Het wil niet zeggen dat het geen sterke en moedige mensen zijn.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?