5/26/2008

 

"Die Turk komt er niet in"

Ik ben van plan een keer als "schrijfoefening" de kritiek van Levinas op het Hitlerisme naast het gedachtengoed van Geert Wilders te leggen. Ik zal niet meteen de sticker van "fascist" op het hoofd van Wilders gaan plakken, maar een vergelijking van gedachtengoed kan interessant zijn denk ik.

Ik las vandaag een interview met Geert Wilders in de zaterdagbijlage van het NRC. Hij zegt:
"De gematigde islam bestaat niet. Ik heb nooit ontkend dat er gematigde moslims zijn. Maar volgens de Koran zijn dat geen moslims. Zeker niet alle moslims deugen niet. Maar een gematigde islam bestaat niet. Iemand mag zich van mij moslim noemen en kan weliswaar een gematigd man zijn, maar volgens de Koran is hij dan geen moslim meer. De leer van de islam is intrinsiek gewelddadig."

Waar staat dat dan in de Koran, dat gematigde moslims geen moslims zijn, laat Geert eerst maar eens met een citaat komen. Ik heb de koranvertaling van Kader Abdolah bijna uit. Natuurlijk kan ik niet zeker weten of de vertaling klopt, maar ik acht de kans groot (op basis van wat moslims met wie ik bevriend ben zeggen over de Koran). Deze vertaling wekt niet de indruk dat de Koran een gewelddadig boek is.

De steeds terugkerende boodschap is dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed zijn profeet is. De mensen in Mekka moeten de enige echte god vereren, niet de beelden van de afgoden, want dat zijn slechts levensloze objecten. Een gelovig mens te zijn betekent goed te leven: bid vijf keer per dag, schenk een deel van je inkomen weg, verricht goede daden en vraag vergiffenis. Er staan een hoop dreigementen in, die aardig gewelddadig klinken. Maar die zijn volgens mij alleen bedoeld voor gelovigen om op het "rechte pad" te blijven (of voor bijna-gelovigen om de overstap naar de islam te maken). De dreigementen met sancties worden steeds genoemd in combinatie met beloftes van beloningen voor goed gedrag. De algemene strekking van de vertaling van Kader Abdolah is niet bepaald een "praktische gids voor het organiseren van terroristische aanslagen om zoveel mogelijk ongelovigen een kopje kleiner te maken" of zoiets (zoals Wilders het waarschijnlijk ziet).

Nog een citaat uit het NRC interview:
Interviewer: "U wilt een immigratiestop uit moslimlanden. CDA-fractieleider Van Geel vroeg hoe u wilt controleren of een Turk die zich bij de grens meldt een moslim is. U gaf niet echt antwoord."
Wilders: "Die Turk komt er niet in. Want die komt uit een moslimland."
Interviewer: "Er wonen ook joden en christenen in Turkije."
"Die komen er niet in, tenzij het gaat om asiel."
Interviewer: "Een moslim uit Amerika wel?"
"Ja, want dat is geen moslimland. De problemen komen natuurlijk door moslims uit Marokko en Turkije."

En dan nu een vergelijking met Heidegger (waarmee een deel van Levinas' kritiek op het Hitlerisme duidelijk wordt). Heidegger hechtte veel waarde aan authenticiteit. Hij vindt dat een volk in contact moet staan met zijn geschiedenis en zijn oorspronkelijke bodem, om diep geworteld te zijn in zijn eigen grond, van generatie op generatie. Diaspora volkeren zijn volgens hem ontworteld / vervreemd geraakt van zichzelf. De discriminatie / racisme van Heidegger t.o.v. van joden in Duitsland, komt voort uit dit idee van “minderwaardigheid van allochtonen / diaspora”. Voor Heidegger was dat een reden om geen Joden aan te nemen bij de universiteit.

De discriminatie / racisme (hoewel niet op grond van ras) t.o.v. mensen afkomstig uit moslimlanden, waar Wilders voor pleit, is vergelijkbaar. Stel je voor dat het voorstel van Widlers wordt aangenomen. Stel je voor dat de Universiteit van Amsterdam een AIO-plaats heeft voor een specialist op ICT-gebied. Uit allerlei landen komen er aanmeldingen binnen. De specialist uit Turkije heeft het beste CV en wordt geselecteerd door de universiteit. Maar hij mag niet komen want hij komt uit een moslimland. Hij is zelf een overtuigd atheïst. Hij wordt gediscrimineerd om een totaal irrelevante reden. De reden is alleen dat de meerderheid van de mensen in zijn land moslim is (ik neem aan dat het om zo’n soort definitie gaat, voor een “moslimland”). De universele rechten van de mens worden geschonden. De rechten van deze IT-specialist worden geschonden omdat Wilders wil voorkomen dat er islamitische extremisten Nederland binnen komen vanuit landen zoals Turkije en Marokko. Omdat Wilders niet weet hoe hij ervoor kan zorgen dat hij alleen de kleine minderheid van extremisten tegenhoudt en niet de rest, daarom wil hij iedereen tegenhouden. “Jammer dan, dan hebben o.a. Turken en Marrokanen maar niet dezelfde mensenrechten als mensen uit andere landen, we heffen die rechten op in het kader van het algemene belang, het doel heiligt de middelen” (hoewel ik Wilders dit nog nooit heb horen zeggen, maar het is een noodzakelijke consequentie van zijn voorstel).

En dat is dus een extreem gevaarlijke redenering: we mogen sommige mensen als minderwaardig behandelen, we mogen mensen als middel inzetten om een doel te bereiken. Als je zo denkt dan kun je dus uiteindelijk 6 miljoen mensen uitmoorden, zoals Hitler heeft gedaan. (Niet dat ik verwacht dat Wilders dat gaat doen, maar wel om aan te geven hoe gevaarlijk die gedachte is.)

5/20/2008

 

Story telling

After "La vie du prophet" I read "The Messenger" from Kader Abdolah and now I am reading his Dutch translation of the Quran. At Orkut people were very fast with their judgements about "La vie du prophet", even though they didn't know anything about it. People can be so fast with their rejections (of a book they never read).

Stefan said: "Seriously, your pamphlet that you quote about the life of Mohammad bears absolutely no relationship with reality. It's 100% FALSE ADVERTISEMENT. The fact that you like the ideas that are presented doesn't mean that those ideas are really found in Islam, no more than you really get a beautiful woman delivered with your car. Most of us grow up and learn that simple fact."

What does he know about which ideas are really found in Islam, why would he know it better than the writer of my Senegalese book. The books from Kader Abdolah are very interesting (and ok, I admit that there is less "social desirability" in how he presents the life of Mohammad than in the Senegalese book). He is not a Muslim himself. He said in an interview that the Quran should be read slowly, each evening you read a little piece, while you sit down relaxed and drink a glass of wine :)
With his description of the life of Mohammad and his translation of the Quran he tries to bring East and West closer to each other. The way he did that is a very good method I think.

My dissertation is aimed at finding methods to improve intercultural contact with the help of Levinas. Levinas describes how one person meets another person. Imagine that I am just being selfish and presumptuous, I forget the rest of the world, I don't care about anything or anyone. Then I see the face of the other, who is in need, and I feel ashamed that I didn't care about him at all. So I look him in the eye and I respond to his appeal. That's the beginning of ethics, of an ethical relationship.

The other could be a stranger, someone who is totally different from me. Or it could be my neighbour, my partner or my mother. But how does it continue between me and the stranger? There's a big cultural difference between me and him. How can I understand him, what can we do to build a bridge between us, so we can meet each other halfway?

I think storytelling is a very good method. Kader Abdolah grew up in an Iranian Islamic environment. He describes the "Quran of his father". In "The messenger" Zeeed tells his story of how he grew up with Mohammad as his stepfather and how he collected the verses of the Quran.

For sure the books from Kader Abdolah are not meant as propaganda, they are not meant to convert people. The beautiful thing about storytelling is that you can try to understand somebody without making a judgement. Put yourself in the shoes of the person who tells the story, see if you can understand what he says, if you can imagine that you are him. So before you start to judge with the standards and values from your own perspective, you first try to look and feel like the person who tells the story. In that way you can build a bridge to a different culture. Of course you can never fully understand the other person and you don't even know exactly how much or how little you understand. But to try to put yourself in the shoes of the other helps to find a common language, a common perspective. And the best way that you can imagine what it is like for the other person is when he tells his personal story.

Levinas emphasizes that I should not dehumanize the other. The other person is my master according to Levinas, he can show me something, make me understand something which I can never see all by myself. The other makes an appeal to my responsibility. Storytelling can be a very good prevention against dehumanization / demonisation. I think Geert Wilders should read the books of Kader Abdolah.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?