5/26/2008

 

"Die Turk komt er niet in"

Ik ben van plan een keer als "schrijfoefening" de kritiek van Levinas op het Hitlerisme naast het gedachtengoed van Geert Wilders te leggen. Ik zal niet meteen de sticker van "fascist" op het hoofd van Wilders gaan plakken, maar een vergelijking van gedachtengoed kan interessant zijn denk ik.

Ik las vandaag een interview met Geert Wilders in de zaterdagbijlage van het NRC. Hij zegt:
"De gematigde islam bestaat niet. Ik heb nooit ontkend dat er gematigde moslims zijn. Maar volgens de Koran zijn dat geen moslims. Zeker niet alle moslims deugen niet. Maar een gematigde islam bestaat niet. Iemand mag zich van mij moslim noemen en kan weliswaar een gematigd man zijn, maar volgens de Koran is hij dan geen moslim meer. De leer van de islam is intrinsiek gewelddadig."

Waar staat dat dan in de Koran, dat gematigde moslims geen moslims zijn, laat Geert eerst maar eens met een citaat komen. Ik heb de koranvertaling van Kader Abdolah bijna uit. Natuurlijk kan ik niet zeker weten of de vertaling klopt, maar ik acht de kans groot (op basis van wat moslims met wie ik bevriend ben zeggen over de Koran). Deze vertaling wekt niet de indruk dat de Koran een gewelddadig boek is.

De steeds terugkerende boodschap is dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed zijn profeet is. De mensen in Mekka moeten de enige echte god vereren, niet de beelden van de afgoden, want dat zijn slechts levensloze objecten. Een gelovig mens te zijn betekent goed te leven: bid vijf keer per dag, schenk een deel van je inkomen weg, verricht goede daden en vraag vergiffenis. Er staan een hoop dreigementen in, die aardig gewelddadig klinken. Maar die zijn volgens mij alleen bedoeld voor gelovigen om op het "rechte pad" te blijven (of voor bijna-gelovigen om de overstap naar de islam te maken). De dreigementen met sancties worden steeds genoemd in combinatie met beloftes van beloningen voor goed gedrag. De algemene strekking van de vertaling van Kader Abdolah is niet bepaald een "praktische gids voor het organiseren van terroristische aanslagen om zoveel mogelijk ongelovigen een kopje kleiner te maken" of zoiets (zoals Wilders het waarschijnlijk ziet).

Nog een citaat uit het NRC interview:
Interviewer: "U wilt een immigratiestop uit moslimlanden. CDA-fractieleider Van Geel vroeg hoe u wilt controleren of een Turk die zich bij de grens meldt een moslim is. U gaf niet echt antwoord."
Wilders: "Die Turk komt er niet in. Want die komt uit een moslimland."
Interviewer: "Er wonen ook joden en christenen in Turkije."
"Die komen er niet in, tenzij het gaat om asiel."
Interviewer: "Een moslim uit Amerika wel?"
"Ja, want dat is geen moslimland. De problemen komen natuurlijk door moslims uit Marokko en Turkije."

En dan nu een vergelijking met Heidegger (waarmee een deel van Levinas' kritiek op het Hitlerisme duidelijk wordt). Heidegger hechtte veel waarde aan authenticiteit. Hij vindt dat een volk in contact moet staan met zijn geschiedenis en zijn oorspronkelijke bodem, om diep geworteld te zijn in zijn eigen grond, van generatie op generatie. Diaspora volkeren zijn volgens hem ontworteld / vervreemd geraakt van zichzelf. De discriminatie / racisme van Heidegger t.o.v. van joden in Duitsland, komt voort uit dit idee van “minderwaardigheid van allochtonen / diaspora”. Voor Heidegger was dat een reden om geen Joden aan te nemen bij de universiteit.

De discriminatie / racisme (hoewel niet op grond van ras) t.o.v. mensen afkomstig uit moslimlanden, waar Wilders voor pleit, is vergelijkbaar. Stel je voor dat het voorstel van Widlers wordt aangenomen. Stel je voor dat de Universiteit van Amsterdam een AIO-plaats heeft voor een specialist op ICT-gebied. Uit allerlei landen komen er aanmeldingen binnen. De specialist uit Turkije heeft het beste CV en wordt geselecteerd door de universiteit. Maar hij mag niet komen want hij komt uit een moslimland. Hij is zelf een overtuigd atheïst. Hij wordt gediscrimineerd om een totaal irrelevante reden. De reden is alleen dat de meerderheid van de mensen in zijn land moslim is (ik neem aan dat het om zo’n soort definitie gaat, voor een “moslimland”). De universele rechten van de mens worden geschonden. De rechten van deze IT-specialist worden geschonden omdat Wilders wil voorkomen dat er islamitische extremisten Nederland binnen komen vanuit landen zoals Turkije en Marokko. Omdat Wilders niet weet hoe hij ervoor kan zorgen dat hij alleen de kleine minderheid van extremisten tegenhoudt en niet de rest, daarom wil hij iedereen tegenhouden. “Jammer dan, dan hebben o.a. Turken en Marrokanen maar niet dezelfde mensenrechten als mensen uit andere landen, we heffen die rechten op in het kader van het algemene belang, het doel heiligt de middelen” (hoewel ik Wilders dit nog nooit heb horen zeggen, maar het is een noodzakelijke consequentie van zijn voorstel).

En dat is dus een extreem gevaarlijke redenering: we mogen sommige mensen als minderwaardig behandelen, we mogen mensen als middel inzetten om een doel te bereiken. Als je zo denkt dan kun je dus uiteindelijk 6 miljoen mensen uitmoorden, zoals Hitler heeft gedaan. (Niet dat ik verwacht dat Wilders dat gaat doen, maar wel om aan te geven hoe gevaarlijk die gedachte is.)

Comments:
hoi Esther,
een heel terecht stukje, hoewel je de vergelijking met Hitler naar mijn idee ook weg had kunnen laten.
De citaten van Wilders zelf spreken genoeg, zou ik zeggen. Wat gek ook, dat deze man zichzelf zo in de vingers snijdt: enerzijds is zijn afkeer gebaseerd op (bepaalde) teksten uit het heilige boek van moslims (koran), maar tegelijkertijd maakt hij dan weer geen onderscheid in geloof, maar in nationaliteit... !?!?!
brrr... om de vergelijking met Hitler nog even een stukje verder te trekken: Hitler was er ook heel goed in, paradoxale meningen te verkondigen, waarbij zijn aanhangers hem volledig steunden en niemand de gekke tegenspraak opmerkte.
veel succes nog met levinas + heidegger,
groetjes, evelien
 
Hoi Evelien,

Dank je voor je reactie. Ik twijfel ook altijd een beetje of ik nu wel of niet zo'n vergelijking moet doen. Voor deze post had ik Hitler er best buiten kunnen laten inderdaad.

Ik zou het wel nog graag een keer willen doen, om te kijken of de analyse die Levinas maakt in "Enkele beschouwingen over het hitlerisme" ook opgaat voor politici van deze tijd. Het valt niet mee om de tekst van Levinas op die manier concreet toe te passen. Ik ga een keer een poging wagen.
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?