8/21/2016

 

A crack in everything

Leonard Cohen zingt: "There is a crack in everything, that's how the light gets in." Dat vind ik een mooi beeld. Eigenlijk had er "everyone" moeten staan in plaats van "everything". Een zwaar gehandicapte vrouw schreef daarover in Volzin, dat alle mensen beperkingen hebben, alleen op verschillende gebieden en in meer of mindere mate. Alleen God is onbeperkt.

Als ik iemand tegenkom die heel rijk, knap en succesvol is dan lijkt het of diegene geen beperkingen heeft (hoewel die er toch vast wel zijn). En dan voel ik me daar altijd wat ongemakkelijk bij.8/15/2016

 

Moeten immigranten assimileren? Onzin

In het NRC van zaterdag stond dat migratiehoogleraar Koopmans vindt dat immigranten moeten assimileren. Hij vindt dat migranten vooral zelf verantwoordelijk zijn voor hun achterstand. Hij beweert dat deze beleidsaanbeveling voortkomt uit onderzoek dat hij heeft gedaan (ik zie nu dat ik in maart hier ook al schreef over zijn onderzoek). Op de pagina ernaast staat een artikel van studenten die protesteren tegen de aanbevelingen van Koopmans. Ik ben het helemaal met de studenten eens.

Hoezo assimilatie? Wat schieten we daar mee op? Ik heb eerst even op http://www.encyclo.nl gekeken naar de betekenis van het begrip "culturele assimilatie": Culturele assimilatie (ook wel kortweg assimilatie) is een begrip uit de sociologie voor een proces van consistente integratie waardoor leden van een ethno-culturele groep (zoals immigranten of minderheidsgroepen) opgaan in, oftewel geabsorbeerd worden door een gevestigde, doorgaans grotere gemeenschap of cultuur. De betreffende groep gaat daarmee uiteindelijk op in de dominerende cultuur. Dit veronderstelt bij de geabsorbeerde groep het verlies van bepaalde onderscheidende kenmerken, bijvoorbeeld in de sfeer van kleding, spraak of manieren, ten gevolge van het contact met die andere cultuur of gemeenschap.

Ik heb net "Ik was een van hen" gelezen van Maarten Zeegers, over moslims / allochtonen in Transvaal in Den Haag. De wijk bestaat voor 75% uit moslims en voor meer dan 90% uit allochtonen. Iedere subcultuur of religieuze stroming heeft een eigen ontmoetingsplek in de vorm van een eigen buurthuis, moskee of snackbar. Dat deze segregatie tegen gegaan moet worden is duidelijk, maar hoe realistisch is het om te verwachten dat alle mensen in deze wijk (behalve de minder dan 10% autochtonen) afstand zullen nemen van de "onderscheidende kenmerken" van hun religieuze en culturele wortels en dat zij opgaan in de dominante Nederlandse cultuur (die in Transvaal niet bepaald dominant is)? En als het al zou lukken om hen te assimileren / te absorberen, zou dat dan de problemen oplossen?

De Chinezen in China Town, een wijk verderop, zijn ook niet geassimileerd. Zij hebben nog steeds hun eigen ontmoetingsplekken (maar niet zo extreem verzuild per stroming als in Transvaal), hun eigen taal, hun kranten, kleding en manieren. Toch hebben zij veel minder achterstanden. Blijkbaar kan dat zonder te assimileren.

Je kunt zoals Koopmans zeggen dat minder succesvolle immigranten zelf verantwoordelijk zijn voor hun achterstanden, maar ook met die bewering schieten we als samenleving niet zoveel op (en het is ook niet waar want een beter integratiebeleid had een groot verschil kunnen maken).

Als we echt iets willen doen aan de problemen en achterstanden van mensen in wijken zoals Transvaal, dan zullen we dat gezamenlijk moeten doen. Dan kunnen we niet tegen immigranten - inclusief de tweede en derde generatie - zeggen dat ze het maar zelf moeten uitzoeken omdat het hun eigen schuld is. We zijn als samenleving met de overheid en burgers gezamenlijk verantwoordelijk voor het creĆ«ren van een leefbare samenleving met kansen voor iedereen.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?