1/12/2015

 

"Dit land houdt niet van mij"

Ik hoorde een "allochtoon" zeggen dat hij het gevoel heeft dat dit land niet van hem houdt. Hij is volgens mij niet de enige die dit zo ervaart. Ik vind het naar om te horen. Nederland stond altijd bekend als een tolerant land. Maar met het vreemdelingen-werende regeringsbeleid, met de rare ideeën van Wilders en zijn volgelingen en allerlei alledaagse vormen van racisme en discriminatie, voelen veel migranten zich hier niet meer thuis.

Maar Kizen Kagendane zegt dat 2015 het 'jaar van de allochtoon' zal zijn, waarin allochtonen met een positief en kritisch geluid van zich laten horen in de media, waarin schooluitval door allochtone ouders krachtig wordt aangepakt en de allochtoon zijn positie op de arbeidsmarkt zal verbeteren. Kizen zegt:
"Laat 2015 een jaar zijn om uitdagingen te tackelen en met trots te mogen zeggen dat wij allen Nederlandse burgers zijn, allochtoon én autochtoon. Omdat wij hier werken, leven en onze bijdrage leveren aan de samenleving. Laat het ons jaar zijn, allen!"
Ik hoop dat zijn voorspellingen uitkomen. Daarvoor zijn echter niet alleen inspanningen van allochtonen nodig, maar vooral ook van autochtonen. Ik hoop dat allochtonen zich eind 2015 dan meer geliefd en gewaardeerd zullen voelen in dit land.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?