2/10/2017

 

Westerse verworvenheden en een dubieus dubbelleven in Dakar

Wat een naar en helaas herkenbaar verhaal stond er in de Volkskrant over Senegalese jongeren die in Europa gestudeerd hebben en teruggekeerd zijn naar Senegal (http://www.volkskrant.nl/buitenland/na-studie-in-het-vreselijk-racistische-europa-keerden-deze-jongeren-terug-naar-senegal~a4459211/). Over een uitzichtloos bestaan met in het geheim veel drank, softdrugs en vrije seks, terwijl geteerd wordt op geld van de familie en naar hen de schone schijn hoog wordt gehouden. De jongeren leven een dubieus dubbelleven.

In het artikel staat dat de jongeren in een kloof zijn gevallen tussen “westerse verworvenheden en Senegalese familietradies”. Bij het zien van de woorden “westerse verworvenheden” dacht ik: “Verworvenheden uit het westen, hoezo?” Deze jongeren hebben niets verworven, ze zijn alleen maar alles kwijt geraakt in Europa.

Ik was ruim een maand geleden bij mijn schoonfamilie op bezoek in Senegal. De ontvangst was als een warm bad. Het is heel mooi hoe mensen écht samen zijn, alles delen, solidair zijn, met veel vriendelijkheid en liefde, hoe ze mensen die anders / vreemdeling zijn – zoals ik – accepteren, hoe God/Allah een centrale plaats inneemt in het dagelijks leven en ze steeds proberen goed te leven en goed met anderen om te gaan. Daar valt van alles op aan te merken, bijvoorbeeld dat het anders is om een week te gast te zijn bij een familie dan om daar te wonen, maar dit is in ieder geval mijn persoonlijke ervaring met een Senegalese familie (en in het Volkskrant artikel wordt een soortgelijke ervaring beschreven).

De keerzijde van het traditionele familieleven bestaat uit een sterke sociale controle, strenge regels en weinig bewegingsruimte voor jongeren. Je zou kunnen zeggen dat het een westerse verworvenheid is dat jongeren zelf hun keuzes mogen maken. Maar dan blijkt in dit geval dat die keuzevrijheid voor veel Senegalese jongeren niet goed uitpakt.

Als Senegalese jongeren zonder hun ouders naar Europa gaan verliezen ze enerzijds de warmte en anderzijds de beperkingen en de controle van de familie. In Europa komen ze meestal onderaan de samenleving terecht en krijgen ze als donkere buitenlanders veel te maken met vijandige reacties, racisme, discriminatie en weinig kansen. Drank en drugs zijn makkelijk te krijgen en er is niemand die het hen verbiedt. Ze verliezen veel: de tradities en waarden van de familie, hun trots en ook hun toekomstperspectief. Terwijl ze dachten in Europa een stralende toekomst tegemoet te gaan. De vlucht in drank en drugs maakt dat er van hun leven vaak niet veel meer terecht komt. En terug gekomen in Senegal gaan veel jongeren blijkbaar op dezelfde voet door (wat ook eigenlijk wel te verwachten was).
 
Wilders doet steeds of er van alles mis is met buitenlanders/moslims in Nederland. Maar volgens mij is er vooral iets mis met de Nederlandse samenleving en met de zogenaamd “beschaafde” westerse wereld in het algemeen. Drank, drugs en seks buiten het huwelijk kwamen tot voor kort vrijwel niet voor in het islamitische Senegal. Alleen in de gebieden waar veel westerse toeristen komen, omdat er daar vraag naar is en er geld voor is. De jongeren die wonen / werken in toeristische gebieden komen zo met drank en drugs in aanraking. Ik wil niet ontkennen dat jongeren die ontsporen daar voor een deel zelf verantwoordelijk voor zijn,  maar ik vind het ook belangrijk om te laten zien met wat voor negatieve westerse invloeden deze jongeren te maken krijgen als ze naar Europa gaan.

Wij kunnen in Nederland nog veel leren van de tradities en waarden van Senegalese families, op het gebied van gemeenschapszin, grenzen stellen aan ongewenst gedrag en jongeren leren wat goed is voor henzelf en hun omgeving. Om zo te zorgen dat jongeren in Nederland – zowel degenen die in Nederland geboren zijn als degenen die hier naartoe zijn gekomen – er hier niet aan onder door gaan maar kunnen werken aan een goed toekomstperspectief.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?