11/01/2009

 

Wilders ondermijnt de democratie

Uit onderzoek van drie wetenschappers blijkt dat Wilders de sociale cohesie en de democratie ondermijnt. Daarmee vormt hij volgens het onderzoek een bedreiging voor de staatsveiligheid. Hoe werkt dat precies?

Er zijn ruwweg twee manieren:

Als Wilders verantwoordelijk is voor het ondermijnen van de democratie en de sociale cohesie, dan is hij dat op de tweede manier. Als het door Wilders komt dat er nu een grotere kans is op een aanslag in Nederland, dan is het nog niet zo dat we wanneer die aanslag plaatsvindt, dat we kunnen zeggen dat Wilders daarvoor verantwoordelijk is. De personen die de aanslag plegen zijn verantwoordelijk. Ik vind niet dat we moeten zeggen: Laten we ophouden extremisten te beledigen, laten we ophouden ons te verzetten tegen extremisme, want daarmee maken we extremisten boos en dan neemt de kans op een aanslag toe. Het is onzinnig en gevaarlijk om te proberen extremisten te vriend te houden uit angst voor aanslagen.
Net als wanneer een meisje 's avonds laat met een kort rokje op straat gaat lopen. Als zij verkracht wordt is de verkrachter is daarvoor verantwoordelijk, niet het meisje. Wilders is verantwoordelijk voor het maken van een film die aanzet tot haat, niet voor het plegen van een aanslag.

Ik hoop dat mensen gaan nadenken over de effecten van het gedrag van Wilders. Zijn we werkelijk voor ondermijning van de democratie en sociale cohesie, zijn we voor een agressieve onveilige samenleving waarin angst en haat overheersen? Het kan goed zijn dat je een hekel hebt aan buitenlanders (hoewel dat op zich al racisme is), dat je soms last van hen hebt in je dagelijks leven, dat je graag zou willen dat het vertrouwde Nederland van 20 jaar geleden weer terug zou komen en dat Wilders dus precies jouw gedachten onder woorden brengt. Maar denk goed na over waar je steun aan biedt als je op Wilders stemt, over wat de gevolgen van zijn gedrag zijn voor de Nederlandse samenleving.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?