11/24/2009

 

De onrendabelen

Hier is een documentaire die je gezien moet hebben: "De onrendabelen" , van Marcel van Dam.

Ik had al het idee dat het niet goed gaat met ons land en dat het vreemd is dat een rijk land als Nederland bijvoorbeeld voedselbanken nodig heeft, en steeds meer. Marcel van Dam onderbouwt mijn zorgelijke en onbehaaglijke gevoel met cijfers. Van de kinderen in Nederland leeft 12% in armoede volgens Europese standaarden. Mensen met een laag inkomen leven gemiddeld 7 jaar korter en 17 jaar korter in goede gezondheid.
Een jonge moeder vertelt in de film hoe ze 500 euro per maand verdiende met haar werk bij Mac Donalds, dus dat schoot niet op. Haar moeder zat ook in de bijstand. Ze zou haar zoon zo graag een betere toekomst geven, maar ook hij groeit op in een omgeving van armoede en weinig kansen.
In de jaren tachtig stonden we samen met Zweden aan de top in het bieden van sociale bescherming vanuit de overheid. Nu zijn we afgedaald naar het niveau van Groot Britannie en als we zo doorgaan eindigen bij de VS, wat qua niveau van armoede een ontwikkelingsland is (en tegelijkertijd bij de rijkste landen ter wereld hoort).

Marcel van Dam is socioloog, en de sociologie is de wetenschap bij uitstek van feitelijke statistieken over de samenleving. Ik ben ook socioloog, ik heb geleerd kritisch te kijken naar cijfers en grafieken. Volgens mij is het onderzoek van Marcel van Dam en de wetenschappers die hij aanhaalt gedegen. Waarom zegt Jean-Pierre Geelen in zijn column dat Marcel van Dam niets uitlegt of aantoont, alleen maar "inpepert"? De cijfers en de uitleg zijn voor mij helder. De CDA-er Jack de Vries zegt bij Pauw & Witteman dat de uitgaven voor sociale voorzieningen alleen gedaald zijn doordat er minder werklozen en arbeidsongeschikten zijn dan vroeger. Het is interessant om zelf de cijfers te bekijken op www.cbs.nl. Maar het is niet makkelijk om een overzicht te vinden van meerdere decennia, per thema (bijv. over arbeidsongeschiktheid). Ik zie dat de werkloosheid is in 2009 hoger dan in 2001 (403.000 in 2009, 271.000 in 2001). De cijfers die ik gevonden heb lijken Marcel van Dam gelijk te geven. In 2008 steeg bijvoorbeeld voor iedereen de koopkracht t.o.v. 2007, behalve voor mensen in de bijstand (en gepensioneerden), en die hadden toch al zo'n lage koopkracht. Het lijkt erop dat de situatie voor mensen in de bijstand steeds slechter wordt.

In 2006 leefden 623 duizend huishoudens onder de lage inkomensgrens, dat is 9,3 procent. Dat zoveel mensen in armoede leven dat zou toch niet zo moeten zijn in een rijk land als Nederland. Waarom roepen mensen als Geelen en De Vries om het hardst dat het allemaal niet waar is wat Marcel van Dam zegt?

Van Dam zegt tegen de Vries: "U beweert iets wat niet waar is. Als ik het recht wilt zetten dan gaat u er doorheen praten om te voorkomen dat ik het uitleg." Waarom doet De Vries zo zijn best om Van Dam de mond te snoeren?

Het lijkt wel of "rijke rendabelen" zich schuldig voelen. Laat Marcel van Dam hen dit onrecht dus maar flink inpeperen...
Comments:
En nu is juist gisteren een nieuw rapport van het SCP gepubliceerd: "De sociale staat van Nederland."

Rob Bijl van het SCP is het niet eens met de conclusies van Marcel van Dam. Het onderzoek van het SCP is betrouwbaar denk ik.

Het valt niet mee om objectief te bepalen welke conclusies we kunnen trekken op basis van welke cijfers. Ik hoop dat Marcel van Dam en Rob Bijl een keer met elkaar in debat gaan, dan kunnen ze heel precies zeggen over welke periode en welke factoren zij een vergelijking maken...

De term "misere-index" vind ik een vreemde indicator in het SCP rapport. Het gaat alleen over werkloosheid (die volgens dit rapport gedaald is t.o.v. 1997), inflatie en het begrotingsrekort. De mate van misere van mensen zou ik op een andere manier definieren...
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?