11/18/2009

 

Samenleven door ontmoeten

Ik blijf mij verbazen over wat ik af en toe in de krant (Volkskrant) lees. Volgens een artikel van vandaag heeft minister Van der Laan n.a.v. een kabinetsbrief over integratie gezegd: "Nederland kiest voor migratie, maar migranten moeten ook voor Nederland kiezen." Wie is Nederland, wie zijn degenen die voor migratie kiezen? Een land kan niet kiezen, dat kunnen alleen de mensen doen die in het land wonen. De aanhangers van Wilders kiezen niet voor migratie en ook niet de mensen die op munt.nu hebben aangegeven dat ze niet kunnen wachten tot de laatste Marokkaan uit Nederland vertrokken is. Maar goed, dus Nederland zou hebben gekozen voor migranten en hoeft verder niets meer te doen, en migranten moeten nu kiezen voor Nederland. Gedwongen worden iets te doen (ze moeten van Van der Laan) is volgens mij iets anders dan zelf kiezen.
Migranten moeten van Van der Laan meer investeren in Nederland, bijvoorbeeld door meer huizen te kopen. Van de autochtone Nederlanders heeft 60% een koophuis, van de allochtonen slechts 14 tot 20%. Zou dat misschien iets te maken hebben met hun sociaal-economische positie, dat zij gemiddeld armer zijn en dus minder kansen hebben om een huis te kopen? Ik ben benieuwd wat Van der Laan daaraan wil doen.
Verder wil Van der Laan remigratie tegengaan, dus de voorwaarden om terug te gaan naar het land van herkomst moeten strenger worden. Van der Laan zei: "Dat kost alleen maar geld, want mensen die hier blijven zijn duurder. Maar het gaat om het signaal. Het is niet zo dat je dit land binnenkomt en als het tegenzit je er na een paar jaar met een uitkering weer uitkomt." Een uitkering meenemen naar het land van herkomst gaat allang niet meer volgens mij (voor zover ik weet zijn de regels voor reizen naar het buitenland met behoud van uitkering heel streng, dat mag maar een paar weken per jaar). Ik vind deze redenering heel vreemd. We sluiten migranten hier op, als ze ooit voor dit land hebben gekozen dan moeten we voorkomen dat ze een paar jaar later weer weggaan. Waarom? Dat kost alleen maar geld, zoals Van der Laan al zei, en als migranten zelf weg willen, waarom zouden wij hen dan dwingen hier te blijven?

De PVV vindt de integratiebrief te nietszeggend voor woorden. Ik vind het artikel over de speech van Van der Laan in ieder geval erg verwarrend. Maar de brief zelf is niet verwarrend en de inhoud is goed vind ik. De brief benadrukt dat we het werken aan een betere samenleving alleen samen kunnen doen. Wat we nodig hebben zijn bruggen, bruggenbouwers, om een brug te slaan tussen verschillende culturen. Een brug kun je niet bouwen vanaf een kant alleen. Het gaat veel beter als je van twee kanten naar elkaar toe bouwt en je elkaar ontmoet in het midden.

Een citaat uit de integratiebrief:

Samenleven door ontmoeten. Samenleven - het kennis nemen van elkaars opvattingen, het samen aanpakken van problemen en het opbouwen van een gezamenlijke toekomst - vereist dat Nederlandse burgers elkaar ontmoeten binnen een veilige en leefbare omgeving en over de grenzen van verschillende achtergronden heen. Door samen dingen te doen in wijk en buurt ontstaat er tussen burgers iets gemeenschappelijks, worden verschillen minder bedreigend en komt er zelfs ruimte voor verschil. Segregatie belemmert dat. Ook stopt de uitwisseling van kennis over de Nederlandse samenleving en lijkt de noodzaak te vervallen om de Nederlandse taal goed te beheersen. Terwijl beide juist essentieel zijn voor de inburgering van nieuwe Nederlanders.

Mijn moeder zei laatst dat het haar niet zo verbaasde dat Zweden door veel migranten als een veel vriendelijker, rustiger en toleranter land wordt ervaren dan Nederland. Ze zei dat het te vol is in Nederland, dat we te veel op elkaars lip zitten. Dat ben ik niet met haar eens. In steden als Mexico City, Cairo en Mumbai zitten mensen nog veel meer op elkaars lip, wij hebben tenminste nog een heel land in plaats van alleen een stad om te leven. Het zou best moeten kunnen, goed samenleven in Nederland. Maar ondanks dat we op elkaars lip zitten is er een sterke segregatie. Verschillende bevolkingsgroepen leven volledig langs elkaar heen, ze komen elkaar bijna alleen tegen op straat, in het openbaar vervoer en in sommige openbare gelegenheden, maar niet als vrienden of collega's.

Ik denk dat de enig mogelijke oplossing "samenleven door ontmoeten" is, zoals het genoemd wordt in de integratiebrief. Ik geloof heilig in persoonlijk contact - een open dialoog, een gelijkwaardige ontmoeting - als middel om werkelijk samenleven te bevorderen. Volgens mij werkt het voor iedereen en vrijwel altijd. Het gaat om iets anders dan falafel eten en Afrikaanse percussie luisteren bij Festival Mundial. Het gaat om het bij elkaar brengen van mensen met verschillende achtergronden, hen met elkaar in gesprek laten gaan en stimuleren dat zij daarna samen hun schouders zetten onder het verbeteren van de leefbaarheid van de samenleving. Met de Dag van de Dialoog werd ik geraakt door de verhalen die ik hoorde, van een Surinaamse vrouw in een rolstoel die vertelde hoe twee stoere mannen haar met rolstoel en al over een drempel heentilden zodat ze een kopje koffie kon drinken op een terras in Utrecht, en een vluchteling die vertelde hoe hij moest vluchten met zijn gezin, over de onzekerheid van de toekomst en de vraag waar zij konden slapen de volgende nacht. Ik leef me in, ik stel me voor hoe het is om me in een rolstoel door Utrecht te bewegen of hoe het is om te vluchten. In plaats van (negatieve) abstracte ideeen over mensen / bevolkingsgroepen (vooroordelen, racisme), ontmoet ik concrete mensen. We kunnen heel verschillend zijn, maar we zijn allemaal mensen en daarin zijn we gelijk. Als we samen aan de slag gaan met een project, bijvoorbeeld de organisatie van een burendag, dan vinden we al doende wel een manier om met de verschillen om te gaan. Als er iets is wat bijdraagt aan inburgering dan is het dat: een migrant leert de taal, want hij of zij moet met Nederlanders praten om het project te organiseren, hij of zij doet mee, hoort erbij, voelt zich thuis en zal daarmee eerder loyaal zijn aan Nederland in plaats van te radicaliseren / geweld te gebruiken tegen de Nederlandse samenleving.
Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?