12/29/2008

 

Le chemin au destin

Met de reis in het kader van eerlijk toerisme hebben we kerst gevierd in het dorp Toubacouta in Senegal. Ik raakte daar aan de praat met de eigenaar van een internetcafé, Amadou. Het onderstaande zal ik in het Frans schrijven zodat hij het ook kan lezen, want de google translator bakt er niet zoveel van in het Frans, van mijn posts hier. En daarna zal ik een vertaling geven in het Nederlands.

Amadou a dit: 'Tout ce qui nous arrive c'est notre destin. Dieu nous a créé avec quelque chose de lui-même en nous. Ça c'est l'âme. Tous les gens ont ça, n'importe quel religion, et aussi les gens sans religion. C'est quelque chose de bonté. Et si quelqu'un a décédé, l'âme ne va pas mourir, il continue toujours à vivre.'

***

J'ai toujours beaucoup réfléchi sur la question de la liberté de la volonté. Bright Eyes a chanté que tout ce qui arrive doit être comme ça. « Tout est prédestiné, nous ne pourrons pas changer notre destin ». Et il pense qu'il va continuer a marcher pour enfin venir peut-être là ou il va.

Il me semble qu'il n'y a pas de volonté libre si je ne peux pas changer mon destin. Mais en même temps c'est moi qui fais les choix. Je vais marcher pour venir là ou je vais. Je ne vais pas m'asseoir à coté du chemin pour attendre mon destin. Et dieu ne va pas me porter non plus. Si je veux aller quelque part je dois marcher moi-même. Je suis libre, je peux choisir moi-même. C'est seulement que Dieu sait déjà ce que je vais choisir. Et l'idée que mon destin est déjà prévu, ça peut me mettre à l'aise, je peux être tranquille, je peux accepter mon destin. Si j'accepte ce que je trouve à mon chemin, je ne serai pas fâché ou frustré. Si j'accepte les choses que je ne peux pas changer, ça ne me dérange plus. Puis je serai libre.
***

Amadou heeft gezegd: 'Alles wat ons gebeurt is ons lot. God heeft ons geschapen met iets van hemzelf in ons. Dat is de ziel. Alle mensen hebben een ziel, ongeacht welk geloof, en ook atheisten hebben iets goddelijks, een ziel. Het goddelijke in onze ziel is goed. En de ziel is onsterfelijk, als iemand doodgaat blijft de ziel voortleven.'

***

Ik heb altijd veel nagedacht over de vraag of er een vaststaand lot is of een vrije wil. Ik denk nu dat het allebei is, tegelijkertijd. Bright Eyes zingt dat alles wat gebeurt zo heeft moeten zijn. Alles is voorbestemd, we kunnen ons lot niet veranderen. Hij denkt dat hij maar blijft lopen zodat hij misschien ooit daar komt waar hij naartoe gaat.

Het lijkt dan of er geen vrije wil is, als ik mijn lot niet kan veranderen. Maar ik ben degene die keuzes maakt. Ik ga lopen om daar te komen waar ik heen ga. Ik ga niet aan de kant van de weg zitten om mijn lot af te wachten. En God zal me ook niet dragen. Als ik ergens heen wil gaan dan moet ik zelf lopen. Ik ben vrij, ik kan zelf kiezen. Het is alleen dat God van tevoren al weet wat ik ga kiezen. En het idee van een vaststaand lot kan mij op mijn gemak stellen, ik kan rust vinden, ik kan mijn lot accepteren. Als ik accepteer wat ik op mijn weg vind, zal ik niet meer boos of gefrustreerd zijn. Als ik de dingen accepteer die ik niet kan veranderen, dan stoort het mij niet meer. Dan ben ik vrij.

Comments:
This comment has been removed by a blog administrator.
 
I think we should keep the same view, and then in our understanding of this point, and then deeper thinking!
 
It seems a little more than I need to check the information, because I was thinking: Why does not my GLOG these things!
 
I think I come to the right place, because for a long time do not see such a good thing the!
jordan shoes
 
muse25800
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?