8/08/2007

 

Is die Wilders wel helemaal lekker...

Uit het NRC van vandaag:

Wilders bepleit verbod op Koran
Den Haag, 8 aug. Geert Wilders vindt de Koran een fascistisch boek dat verboden moet worden.
Hij noemt het geschrift vanochtend in een ingezonden brief in de Volkskrant een „islamitische Mein Kampf” waarin een „zieke ideologie van Allah en Mohammed” is neergelegd.
Directe aanleiding voor de aanval van de fractievoorzitter van de PVV in de Tweede Kamer is de
recente mishandeling van Ehsan Jami, de student die een comité voor ex-moslims heeft opgericht. Hij wil zo een „signaal” geven dat de Koran nooit als inspiratie of excuus voor geweld mag worden gebruikt.

Als we dan toch bezig zijn met zinloze verboden laten we dan Wilders verbieden zijn mond open te doen, dat zou een hele vooruitgang zijn ;)

Gaan we de bijbel ook verbieden, is die ook fascistisch, en de torah? Waar bemoeit Wilders zich mee. En alsof de agressievelingen die Ehsan Jami hebben mishandeld zouden stoppen met de koran lezen als het verboden zou worden (voor zover ze überhaupt de koran hebben gelezen). En alsof ze zouden stoppen met hun mishandelingen wanneer de koran verboden wordt.
Eigenlijk is dit te onzinnig om hier überhaupt aandacht aan te besteden, dat je nog de vrijheid van meningsuiting moet bepleiten voor een eeuwenoud heilig boek dat de basis vormt voor een wereldreligie met meer dan een miljard gelovigen. Waar komt die angst/woede (of wat is het) vandaan bij Wilders? Heeft hij de koran zelf eigenlijk wel goed gelezen? Het komt allemaal aan op de interpretatie, en waarom kiest hij die van een zelfmoordenaar/extremist? Laat Wilders zijn mond houden, hij weet niet waar hij het over heeft.
Voor Ehsan Jami is het anders, die heeft wel recht van spreken vind ik. Je kunt zo zien dat Ehsan veel slimmer is dan Geert. Ehsan komt uit Iran, een land dat veel verzet heeft voortgebracht tegen onderdrukking vanuit de islam. Geen wonder dat Ehsan daar genoeg van heeft, dat hij ex-moslim wordt en daar een comité voor opricht. Ehsan wil helemaal geen verboden, hij wil juist vrijheid. Omdat de islam hem aangaat, daarom heeft hij recht van spreken, veel meer dan een Wilders of een Fortuyn.
Ehsan brengt heel duidelijk en neutraal onder woorden wat zijn bezwaren zijn tegen de islam (uit NRC Next van vandaag):
"Je kunt een vrouw gewoon slaan, dat is toch te gek, dat dat in de koran staat. Er zijn bepalingen in de sunna en de sura die achterlijk zijn. Echt achterlijk. Ik zou het graag aan moslims voorleggen: er staat dat je vrouwen mag slaan, dat je ongelovigen mag doodmaken, dat je homosexuelen niet hoeft te accepteren. Hoe zouden jullie dat noemen? Als dat niet achterlijk is, wat is het dan?"

Hoe kun je zelf een mening vormen over de koran - zowel voor moslims als niet-moslims - als je het boek niet eens mag lezen. "Durf zelf na te denken", zei Fouad Laroui. Ehsan denkt zelf, dat is duidelijk. Geert niet, ik ben bang dat hij daarvoor te weinig hersencellen heeft...

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?