10/05/2010

 

Bijdragen aan duurzame ontwikkeling in de derde wereld

Zaterdag was ik naar het After Travel Event van COS Noord-Holland, voor jongeren die vrijwilligerswerk hebben gedaan in een ontwikkelingsland. Er was een interessant debat met organisaties die vrijwilligers uitzenden. Een medewerker van een van die organisaties zei dat ze niet gelooft dat vrijwilligers een duurzame verbetering in een ontwikkelingsland tot stand kunnen brengen. Voor haar is het doel om vrijwilligers uit te zenden alleen de persoonlijke ontwikkeling voor de vrijwilliger en de bijdrage die de vrijwilliger op de korte termijn levert door zijn of haar werk tijdens het project. De vrijwilligers draaien mee in een organisatie en de lokale bevolking is blij dat zij er zijn, maar de komst van de vrijwilligers heeft geen blijvend effect. Het werk dat de medewerker doet om vrijwilligers uit te zenden heeft voor de gemeenschap in het ontwikkelingsland alleen een tijdelijk, geen blijvend effect.

Ik bleef er later over nadenken, over wat ze zei. Ik bedacht me dat ik er meteen mee op zou houden, als ik niet zou geloven dat ikzelf samen met de vrijwilligers die ik meeneem, niet een duurzame verbetering voor de lokale gemeenschap tot stand kan brengen. Persoonlijke vorming en het verbeteren van intercultureel contact is ook heel mooi, maar voor mij is het niet genoeg. Het gebeurt vaak dat de resultaten van projecten teleurstellend zijn, het werk is bijna altijd moeilijker dan verwacht. Maar ik zou mijn werk niet kunnen doen als ik er vanuit zou gaan dat het op de lange termijn voor de lokale gemeenschap geen zin heeft. Als ik een vrijwilliger uitnodig om enkele maanden Engelse les te komen geven op een middelbare school dan doe ik dat zodat de lokale leraar kennismaakt met andere, meer praktische lesmethoden, zodat hij de kwaliteit van zijn lessen verbetert. Ik doe het ook zodat de leerlingen beter Engels leren spreken en later een grotere kans hebben om werk te vinden. Als ik vrijwilligers uitnodig om mee te helpen met het gehandicaptencentrum dan doe ik dat zodat de vrijwilligers samen met de gehandicapten eraan werken om het functioneren van het centrum te verbeteren.
Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?