5/26/2009

 

Integratiedebat

Wat een onzin staat er soms in de krant. David Pinto schrijft in de Volkskrant van gisteren dat Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling, maar opgeheven moet worden.

Uit Europees onderzoek blijkt dat een op de drie jongeren van Turkse komaf het onderwijs in Nederland verlaat zonder diploma. Deze voortijdige schooluitval is veel groter dan in landen als Zweden, Zwitserland, Frankrijk en Belgie. Pinto vraagt zich af "waarom Forum in al die jaren dat zij zoveel gemeenschapsgeld opsouperen, zij niets hebben kunnen betekenen voor de voortijdige schooluitval".

Van de website van Forum:
"Wat is FORUM? FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat, sociale cohesie en gedeeld burgerschap. FORUM vergaart kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en zet de kennis om in praktisch toepasbare methodenen producten."

Onderwijs is een van de acht aandachtsgebieden van Forum (niet het enige doel waar Forum zich op richt). En wat is eigenlijk de oorzaak van de hoge schooluitval onder allochtonen in Nederland? Aan die vraag wordt in het krantenartikel geen aandacht besteed. Nederland is een van de enige landen die werkt met VMBO- en MBO-opleidingen binnen de massale Regionale Opleidings Centra (ROC's). Is dat misschien een systeem wat niet goed werkt? En als we het instituut Forum afschaffen, wat schieten allochtone leerlingen die dreigen uit te vallen daar dan mee op? Kunnen we eerst ook meten welke resultaten Forum tot nu toe heeft bereikt, voordat er gepleit wordt voor afschaffing...

Wat helemaal grappig is, is dat David Pinto zelf directeur is van het Intercultureel Instituut. Zou hij zijn eigen instituut en functie ook willen opheffen?

Comments:
Nou, nee, want hij soupeert dus geen overheidsgeld voor zijn instituut
 
"FORUM vergaart kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en zet de kennis om in praktisch toepasbare methoden en producten."

Dat is de rol van Forum. Voordat David Pinto pleit voor afschaffing van Forum, mag hij zich eerst afvragen:
- Is deze doelstelling nuttig?
- Boekt Forum goede resultaten wat betreft deze doelstelling?
- Is Forum niet te duur, staan de kosten in verhouding tot de opbrengsten?

Om te zeggen de schooluitval is te weinig terug gedrongen, dus Forum moet maar worden opgeheven, is veel te kort door de bocht. Dan kan hij net zo goed zijn eigen instituut opheffen.
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?