4/17/2009

 

De controverse voorbij

Voorlopig ben ik hier nog niet uitgepraat over Tariq Ramadan, lijkt het. Maar het gaat zeker niet om hem alleen, het gaat om de vraag: hoe gaan we om met de ander, wat kunnen we doen om toenadering te zoeken, wat kunnen we doen om op een goede manier samen te leven in onze multiculturele samenleving?

Gisteren ben ik naar een lezing van en debat met Tariq Ramadan geweest zonder Tariq Ramadan. De eerste was een lezing over "Spirituality and Ethics in Islam", waar ik een uitnodiging voor kreeg van een studente van de islamitische studentenvereniging
IQRA . De tweede was een debat over religie en homoseksualiteit getiteld "De controverse voorbij", georganiseerd door het COC Rotterdam en Ettaouhid. Dit debat was heel interessant, ook al was het zonder Ramadan.

Waarom was Ramadan er niet bij? Ramadan wordt voor zijn werk betaald door de universiteit en door de gemeente Rotterdam. De Gay Krant heeft een paar weken geleden beschuldigingen tegen Ramadan gepubliceerd in een artikel van hun blad. Toen heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar de citaten in de Gay Krant. Wethouder Rik Grashoff presenteerde afgelopen dinsdag de uitkomsten van het onderzoek. De conclusie was dat de citaten onjuist, tendentieus waren en uit de context gerukt. Ramadan draagt een consistente visie uit en vervult de opdracht voor de gemeente naar behoren. Op een persconferentie op woensdag 15 april werd meegedeeld dat de gemeente de samenwerking met Tariq Ramadan voortzet. Gisteren hebben PvdA, Leefbaar Rotterdam en VVD echter een motie ingediend om het contract met Ramadan te beeindigen. Van 14.30 tot 20.30 vond een gemeenteraadsdebat plaats waar Ramadan bij was. Daarom kon hij dus niet de geplande lezingen geven. Tijdens het debat "De controverse voorbij" volgden we live de ontwikkelingen in de Raad, het was net een voetbalwedstrijd ;). Een van de berichten was dat GroenLinks dreigde haar wethouder terug te trekken. Uiteindelijk stemde een meerderheid van de Raad tegen de motie, waarop een applaus volgde bij ons in de zaal.

Ik vond het een bijzondere discussie gisteravond, tussen voornamelijk moslims en homo's. In de zaal vonden sommigen dat de discussie niet ver genoeg ging, dat we maar eens moesten ophouden met alleen te praten en meer met praktische oplossingen moesten komen. Maar ik vond de dialoog van gisteren al heel bijzonder. Ook als Ramadan wel een goede bruggenbouwer is, dan komen we nog niet ver met maar 1 bruggenbouwer. Het was bemoedigend om gisteren bij het debat te zien dat er zoveel bruggenbouwers zijn in Rotterdam, zowel van de kant van homo's als van de kant van moslims. Er werden voortdurend bruggen gebouwd, er werd voortdurend toenadering gezocht tussen de beide groepen, op een basis van respect en gelijkwaardigheid. Sommigen zeiden dat respect tonen voor elkaar zo'n abstract begrip is, dat het concreter gemaakt moet worden hoe je dat in de praktijk doet. Ik denk dat je dat vanzelf wel merkt zodra je het zoeken van toenadering daadwerkelijk in de praktijk brengt. Er werden een paar mooie voorbeelden genoemd, bijvoorbeeld van een Nederlandse homo die een relatie heeft / getrouwd is met een Marokkaanse moslim. In Nederland hebben de beide families toenadering gezocht en ze hebben een goede manier gevonden om met elkaar om te gaan. Ze hebben geen fundamentele discussies over religie en homoseksualiteit. De Nederlanders vragen niet van de Marokkanen dat zij zeggen dat homoseksualiteit best mag vanuit de leer van de islam. De Marokkanen vragen ook niet van de Nederlanders de islamitische leer goed te keuren. In het dagelijks leven kunnen de families prima met elkaar omgaan. Alleen als het homo echtpaar naar Marokko gaat naar de familie daar, dan kunnen zij niet openlijk uitkomen voor hun relatie. In het dagelijks leven in Nederland is er genoeg ruimte voor beide groepen om met respect met elkaar om te gaan en goed met elkaar samen te leven.


Na afloop van het debat had ik een gesprek met een paar jonge moslima's en iemand van het COC. We hadden het in het kader van oplossingen over presentaties op scholen. De jongen van het COC zei dat hij naar scholen gaan wel erg arbeidsintensief vond. Ik zei dat ik denk dat het wel een van de manieren is die het beste werkt, om een persoonlijk verhaal te vertellen, zodat jongeren zich kunnen inleven. Dat is de beste manier om vooroordelen weg te nemen. Ik vertelde dat dat mijn ervaring is als vluchtelingenambassadeur. Het maakt eigenlijk niet uit voor welke doelgroep / vanuit welke organisatie je naar een school gaat om een presentatie te geven. Homo's, vluchtelingen en moslims zijn alledrie groepen die in de Nederlandse samenleving een minderheid vormen waar veel vooroordelen over bestaan en die vaak gediscrimineerd worden. Misschien zou dat wel kunnen bijdragen aan een oplossing: als moslims en homo's (niet speciaal mensen die beide tegelijk zijn maar juist ook combinaties van heteroseksuele moslims en niet-islamitische homo's) samen naar scholen gaan en hun persoonlijke verhaal vertellen, en tegelijkertijd jongeren stimuleren om "de ander" als gelijke met respect te behandelen.

Daarmee kunnen we op een sterke manier gezamenlijk protesteren tegen politieke partijen die verdeeldheid, polarisatie, angst en haat verspreiden, zoals de partijen die gisteren de motie hebben ingediend. Zij proberen (misschien onbedoeld) een wig te drijven tussen moslims en homo's, tussen groepen in de samenleving met verschillende achtergronden, waardoor het op een prettige manier samen leven tussen verschillende groepen bemoeilijkt wordt. Ze kunnen best kritiek hebben op Ramadan, maar hun eigen bijdrage aan de multiculturele samenleving is in ieder geval een stuk lager, eerder contraproduktief.

Comments:
interessant dat dezelfde bijeenkomst door verschillende deelnemers zo verschillend wordt ervaren.
Dat verhaal over de Marokkaanse homo die zijn man in een hotel moest laten slapen als hij in Marokko was, heb ik als schrijnend ervaren.
Bovendien had ik de indruk dat mensen uit beleefdheid niet alles zeiden wat ze dachten.

keesjemaduraatje
 
waarom schrijnend?
 
Hey Esther,
Interessant stukje. In vervolg op bovenstaande reactie: ik was er niet bij, maar werd wel getriggerd door het genoemde voorbeeld. Als ik de partner van de Marokkaanse homo was geweest, zou ik niet meewerken aan het verspreiden van leugens, en dus niet meegaan naar Marokko. Dat hij blijkbaar vindt dat hij het wel moet doen, is dus schrijnend.
En beschuldig je PvdA, LR en VVD nu van haatzaaien? Da´s nogal een politiek statement.
Groetjes, Frank
 
This comment has been removed by the author.
 
This comment has been removed by the author.
 
Hoi Frank,

Je hebt gelijk dat ik de woorden haat zaaien eigenlijk niet moet gebruiken. Een politiek statement wilde ik wel maken (op persoonlijke titel). Van Leefbaar Rotterdam zijn dit soort moties wel te verwachten, maar van de VVD en zeker de PvdA vind ik het een vreemde zaak.

Ik weet niet hoe de situatie in Marokko is, wat betreft de acceptatie van homo's, daar ben ik nooit geweest. Ik weet dat in Senegal de cultuur anders is dan in Nederland. Homoseksualiteit wordt daar niet openlijk geaccepteerd. Eer is belangrijk in de cultuur, belangrijker dan waarheid / openheid. Veel zaken (seks voor het huwelijk, scheiden en dus homoseksualiteit) worden in de praktijk wel geaccepteerd maar alleen als het niet aan de grote klok wordt gehangen. Formeel is het niet toegestaan en als het algemeen bekend wordt dan krijgt de familie daar een slechte naam van in de gemeenschap. Als homo in Senegal kun je niet openlijk een relatie met een man hebben (en als lesbienne niet met een vrouw). Je zult dan waarschijnlijk voor de vorm trouwen met iemand van het andere geslacht en daarnaast misschien een relatie met iemand van het zelfde geslacht hebben die je verborgen houdt. Of een Nederlander wel of niet zin heeft om het spel van die cultuur mee te spelen is aan hem of haar. Ik vind persoonlijk dat het niet altijd schrijnend is.

Leuk dat je op mijn blog reageert. Ik wilde nog zeggen dat ik het moeilijk vind om zelf genuanceerd en goed onderbouwd te blijven posten als de discussie zo politiseert. Het valt me op dat de landelijke kranten (in ieder geval de Volkskrant) onduidelijk en gekleurd het nieuws weergeven. Gisteren stond er een twistgesprek in de Volkskrant tussen Chris Rutenfrans (redacteur van de volkskrant) en wethouder Rik Grashoff. Rutenfrans uit beschuldigingen en Grashoff probeert die te weerleggen. Eigenlijk gaat het nergens over en een weergave van de feiten van wat er aan de hand is ontbreekt. De inleiding luidt: "In de gemeenteraad van Rotterdam kreeg GroenLinks-wethouder Rik Grashoff scherpe kritiek op zijn verdediging van moslimgeleerde Tariq Ramadan. Maar uiteindelijk blijft Ramadan gewoon in dienst van de gemeente." Misschien is mijn eigen weergave net zo gekleurd en beperkt. Maar van een krant als de Volkskrant mag je toch een meer neutrale en meer informerende berichtgeving verwachten?
 
Om het te hebben over haat zaaien heeft geen zin, het valt niet te bewijzen en het is misschien overdreven.

Niet bevorderlijk voor het functioneren van de multiculturele samenleving is misschien een betere formulering.

De beschuldigingen tegen Ramadan in de Gay Krant blijken niet te kloppen. Als er politieke partijen zijn in de Rotterdamse politiek die toch nog steeds sterke bedenkingen hebben bij Ramadan, waarom doen ze dan zelf geen onderzoek naar zijn uitspraken en handelingen, in plaats van zonder onderbouwing een onduidelijke motie in te dienen?

Dit artikel van Markha Valenta geeft naar mijn mening duidelijk aan waarom de kritiek van de Gay Krant niet klopt: http://www.nrc.nl/opinie/article2213042.ece/Gay_Krant_verwijt_Tariq_Ramadam_eigenlijk_dat_hij_moslim_is
 
This comment has been removed by the author.
 
This comment has been removed by the author.
 
In Senegal is het algemeen bekend en algemeen geaccepteerd dat de zanger Baaba Maal homoseksueel is (zeggen Senegalese vrienden van me in Nederland). Voor een artiest is het blijkbaar makkelijker om er open over te zijn. Ik denk dat er schrijnende situaties bestaan, onmogelijke liefdes, maar dan eerder voor een homo die is opgegroeid en woont in Senegal of Marokko dan voor een Nederlander die op bezoek komt en in een hotel moet slapen.
 
In Senegal is homo zijn per wet strafbaar.
http://gay.blog.nl/politiek-emancipatie/2009/01/09/homos-senegal-worden-vervolgd
 
Dat is een ernstig bericht. Ongelooflijk, acht jaar de gevangenis in...

Dus er is wel reden om het verborgen te houden...
 
De vervolgde homo's zijn gelukkig vrij gesproken: http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article2736120.ece/Negen_homo_s_Senegal_vrijgesproken.html

Ik zou wel meer willen weten over hoeveel homo's er veroordeeld worden en over hoe de gemiddelde Senegalees denkt over strafbaarheid van homoseksualiteit...
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?