3/28/2009

 

De rol van de media

Ik ging vrijdag naar een masterclass bij de Erasmus Universiteit Rotterdam over "de rol van de media, over het vormen van percepties en het creeren van sociale cohesie". En nu lees ik vanmorgen een artikel in de krant dat gaat over de docent van het college, en juist bij dit artikel vraag ik mij af welke af welke percepties, emoties en belangen er meespelen, en hoe ik een meer feitelijk en minder gekleurd beeld kan krijgen van wat er aan de hand is.

De docent was Tariq Ramadan. Ik was erg enthousiast over het college. De studenten kwamen van allerlei uithoeken van de wereld. Uit het college bleek voor mij duidelijk dat Ramadan intelligent is, veel weet en goed les kan geven. De discussies met de studenten waren boeiend en genuanceerd, niet gepolitiseerd. Ook heeft hij het woord islam niet een keer gebruikt. Dat vind ik wel bijzonder, dat een "islamistisch geleerde" (zo wordt hij in het krantenartikel genoemd) toch niet dag en nacht met religie bezig is maar zich ook prima kan richten op een ander onderwerp, en de islam er verder buiten laten.

Een paar punten uit het betoog van Ramadan:

- Het gebruik van beelden in de media is sterk toegenomen (televisie, internetfilmpjes). Beelden spreken sterk tot de verbeelding / roepen emoties op. En het is moeilijk te achterhalen wat de context was van de beelden. Je kunt een film maken waarin je een agressieve man laat zien, de man wordt afgeschilderd als slecht. Maar misschien is de man eerst mishandeld en laat je alleen zijn reactie op dat geweld zien.
- Kranten moeten verkocht worden, dus moet er in de krant staan wat mensen willen lezen, journalisten moeten daar rekening mee houden, ze moeten hun boodschap afstemmen op wat de lezer wil lezen.
- Wie het eerst met nieuws komt krijgt de meeste aandacht. Tijd en macht zijn belangrijke factoren. Journalisten moeten zich zo richten op snelheid dat dit soms ten koste kan gaan van zorgvuldigheid.
- We leven in een geglobaliseerde wereld. Culturen van over de hele wereld komen onze huiskamers binnen. Grote hoeveelheden van heel verschillende soorten en bronnen van informatie komen bij ons binnen. Het is moeilijk om kritisch te zijn de informatie zorgvuldig te analyseren wanneer het om zoveel en zo diverse informatie gaat. We moeten vaardigheden ontwikkelen om te leren daarmee om te gaan.
- De rol van internet is erg belangrijk geworden. De toegang is makkelijk en er is gigantisch veel informatie te vinden. Maar het is vaak onduidelijk wat de bronnen van de informatie zijn en in hoeverre het betrouwbaar is.

We hadden het over objectiviteit en (inter)subjectiviteit. Nieuws is bijna nooit puur objectief. Het wordt gekleurd door het perspectief van degene die het nieuws brengt. Een student zei dat de Nederlandse politiek grotendeels pro-Israel is. Dit beinvloedt de manier waarop nieuws over het Israel-Palestina conflict in Nederland gepresenteerd wordt. Sommige studenten vonden de subjectiviteit, de gekleurdheid door degene die het nieuws verwoordt, niet erg, anderen vonden het wel een probleem. In ieder geval is het handig om te weten wat de achtergrond is van degene die het nieuws brengt, vind ik, om te weten op wat voor manier de berichtgeving gekleurd is.

Met betrekking tot Tariq Ramadan zelf kom ik er niet goed uit. De kleuren van verschillende partijen zijn zo fel dat ik niet goed weet hoe de neutrale feitelijke werkelijkheid eruit ziet. Het
artikel van Amanda Kluveld (historica) in de Volkskrant van vandaag is zelf eigenlijk een casus voor het college van Tariq Ramadan. Het is duidelijk een "gekleurd" artikel, gekleurd door angst / frustratie lijkt het. Tariq Ramadan heeft hetzelfde probleem als Geert Wilders: de berichtgeving over hen wordt al snel vertroebeld wordt door emoties. Zij zijn allebei sterke persoonlijkheden met een uitgesproken mening die nogal wat los maakt in de samenleving, ook al zijn ze verder elkaars tegenpolen.

Tariq Ramadan zegt zelf in "Een jihad van vertrouwen" (zoals ik al eerder hier postte):
"We moeten rekening houden met dit psychologische gegeven: de mensen zijn bang, ze ondergaan spanningen en onzekerheden die soms heftige volledig ongecontroleerde en buitensporige reacties teweegbrengen. Overal zijn de gevolgen van deze crises op een kruispunt zichtbaar: onder invloed van emoties luisteren mensen minder en houden zich doof; er is steeds minder ruimte voor genuanceerd denken en men drukt zich op een binaire wijze uit, terwijl men de nuance als een dubbelzinnigheid beschouwt. Anekdotes die voor wezenlijk worden gehouden dienen als rechtvaardiging voor onherroepelijke oordelen over de ander (het gedrag van deze of gene is representatief voor heel diens samenleving of gemeenschap).

Als de media op deze manier vertekende beelden uitzendt, gekleurd door emoties, dan is dat zeker schadelijk. De emoties verblinden, leiden tot overdrijvingen, het nieuws wordt er minder neutraal / objectief van. De kans op vooroordelen en racisme wordt groter. Ik wil niet dit soort gekleurde perspectieven voorgeschoteld krijgen, ik wil neutrale feitelijke berichten lezen en zelf mijn mening vormen.

Feiten staan er niet veel in het artikel van Amanda Kluveld. Ze noemt Tariq Ramadan een wolf in schaapskleren, wat niet bepaald een meetbaar feit is en ook niet erg origineel, want zo wordt hij voortdurend genoemd, waardoor je bijna ongemerkt gaat aannemen dat het dan wel waar zal zijn. Als hij een wolf is in schaapskleren dan zitten zijn schaapskleren als gegoten. Ik heb niets wolfachtigs gemerkt in de masterclass. Dus in dat geval is hij in ieder geval een slimme geleerde die zichzelf heel vakkundig vermommen kan. Ik wil ook graag weten wat hij echt denkt en echt wil. Maar via Amanda Kluveld kom ik daar in ieder geval niet achter. Dus Tariq Ramadan zou iets negatiefs over homo's en vrouwen gezegd hebben. Wat hij gezegd heeft is niet duidelijk en wanneer het was ook niet. Gelukkig is er meer informatie te vinden op internet:
- http://www.erasmusmagazine.nl/nieuws/detail/article/928/ (Erasmus Magazine)
- http://www.gk.nl/index.php?id=9&a=bericht&bericht=6070 (Gay Krant)

Dus hij zou zes jaar geleden in Frankrijk gezegd hebben dat vrouwen geen aandacht mogen trekken en hun blik op het beton van de straat moeten richten, en dat homoseksualiteit binnen de islam niet is toegestaan. Studenten van zijn colleges hebben de Gay krant getipt over zijn (zes jaar oude?) uitspraken over vrouwen en homo's. Nu doet de gemeente onderzoek hiernaar en wacht de universiteit af. Het is een erg raar verhaal vind ik. Ik zou verwachten dat de universiteit eerst grondig onderzoek doet voor ze hem als gast hoogleraar benoemen. Moeten er nu nog uitspraken van zes jaar geleden in Frankrijk onderzocht worden? Misschien is hij wel van gedachten veranderd. Dat zou toch ook nog eens aan hemzelf gevraagd kunnen worden.

Eigenlijk is er volgens mij geen nieuws op dit moment. Het lijkt erop dat het enige nieuws is dat de Actualiteitenraad tijdens een vergadering bezig was met oude koeien uit de sloot te halen. Maar door de aandacht die de media eraan besteed wordt het vanzelf weer nieuws.

Kunnen we besluiten Tariq Ramadan alleen te beoordelen op basis van zijn gedrag en uitspraken in het heden? Natuurlijk wil de universiteit geen docent in dienst hebben die studenten aanzet tot extremisme. Als hij dat doet in zijn colleges dan moet hij ontslagen worden. Als hij stiekem plannen maakt voor een Islamitische revolutie in Europa dan is het ook handig om daar onderzoek naar te doen. Maar ik denk niet dat Franse casettebandjes van zes jaar geleden dan erg relevant zijn.

Verslag van de vergadering van de Actualiteitenraad:
Anita Fähmel van Leefbaar Rotterdam stelde vast dat er niets nieuws onder de zon is. "De bandjes met uitspraken van Tariq Ramadan zijn al zes jaar oud. Daarom waren we ook met stomheid geslagen dat de VVD zich nu zo roert. Wat ons betreft is het helder, we hebben hier te maken met een wolf in schaapskleren." Aan het eind van haar betoog overhandigde Fähmel aan burgemeester Aboutaleb een
You Tube-filmpje waarop Ramadan Islam-overwinningen in Tjetenië zou verheerlijken." (van de hierboven geposte link naar de Gay Krant)

(Amanda Kluveld citeerde dus eigenlijk Anita Fähmel.)

Kunnen we alsjeblieft ophouden met dit soort domme ongefundeerde uitspraken en acties!? Sinds wanneer wordt er onderzoek gedaan via het overhandigen van youtube filmpjes.
Comments:
Ook een goede link staat er in dat citaat van Anita Fahmel, Arabische gebeden voor Palestina ipv overwinningsverheerlijkingen in Tjetjenie.
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?