4/09/2009

 

Tariq Ramadan - nog een keer dan

Dit is nu al de vierde post hier over Tariq Ramadan. Maar hij is belangrijk op dit moment in de Nederlandse multiculturele samenleving.

Met een filosofiegroepje hebben we afgelopen zondag het boek "Dat moet ik van mijn geloof" besproken van H.M. Kuitert. Het boek heeft me aan het denken gezet. Hij maakt onderscheid tussen nieuwe religiositeit, waarbij je in een religieuze supermarkt wat leuke dingen kunt uitkiezen, een combinatie van new age, aura's lezen, tarot kaarten leggen, met wat joga / meditatie erbij, etc. Je kiest vrijblijvend wat boeiende spirituele aspecten van verschillende religies. Dat is iets anders dan gelovigen die een reeel bestaande religie volgen zoals christendom of islam. Deze religies hebben een absoluut karakter, voor gelovigen staat de vraag of God bestaat, niet ter discussie. Het is een compleet systeem / pakket, inclusief leefregels, de levens van mensen zijn er diep van doordrongen. Of een moslima ergens wel of niet een hoofddoek kan dragen gaat niet om dat stukje stof op zich, het is voor haar een religieus symbool en daarom belangrijk. Volgens Kuitert is niet het geweld van extremisten het grootste probleem voor een samenleving, het probleem is het geloof zelf. Kuitert ziet religie als een "troublemaker" in het publieke domein. Ik denk niet dat ik het met Kuitert eens ben wat betreft zijn conclusies, maar het absolute karakter van reeel bestaande religies / perspectief van gelovigen is een interessant punt.

In dat geval - als islam voor gelovigen een absoluut karakter heeft - zegt en doet Tariq Ramadan wat een gewone gelovige zegt en doet: proberen te leven volgens het geloof en proberen het geloof een plek te geven in de samenleving, in het publieke domein. Dat klinkt sommige niet-moslims als extremistisch in de oren maar dat is het in principe niet. Dat hoeft dus geen islamitische staatsgreep / invoering van de Sharia in Europa te zijn.

Ik ben niet verder gegaan met mijn "onderzoek" naar de uitspraken van Tariq Ramadan. Ik richt me toch liever op de grote lijnen dan op de details van wat hij precies waar en wanneer gezegd heeft. Het is een gecompliceerde zaak. Ik heb besloten Tariq Ramadan het voordeel van de twijfel te geven, en verder aan te kijken hoe deze zaak zich ontwikkelt.

Hoe geschikt is Tariq Ramadan als bruggenbouwer? Hij brengt de Europese cultuur naar moslims. Dat is bevorderlijk voor integratie. En hij brengt de islam naar Europa. Dat kan op zich ook bevorderlijk zijn voor integratie, maar het wordt meestal niet geaccepteerd door niet-moslims. Als Ramadan niet-moslims wil overtuigen / mee krijgen, moet hij een langere brug bouwen en buiten het religieuze perspectief stappen.

Ik wilde tot slot nog een citaat uit het NRC posten (de digitale versie is niet het hele artikel), waar ik mij goed in kan vinden: "Behandel moslims niet als goedgetrainde apen die nazeggen wat wij willen horen", van Markha Valenta.

"Tariq Ramadan heeft drie simpele boodschappen. Ten eerste, dat Europa en zijn moslims door een deur kunnen, zonder dat geweld wordt aan gedaan aan de waarden van de een of de ander. Ten tweede, dat de islam heel goed in staat is om zichzelf te hervormen door middel van rigoureus, analytisch onderzoek waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de onveranderlijke fundamenten van de islam en wat rekbaar is en open staat voor verandering. Ten derde, dat de sociale problemen die wij hebben nu te veel gevoed worden door angst, wantrouwen en slachtofferschap. In plaats daarvan moeten zowel moslims als niet-moslims te werk gaan als zelfverzekerde Europese burgers die actief bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en wereldorde. Dit is het levensproject van Tariq Ramadan. Als Tariq Ramadan gevaarlijk is, is dat niet omdat hij Europa afwijst, maar juist omdat hij het omarmt. Als burger, als wetenschapper en als moslim. Dat is nog enger dan iemand die je aanvalt. Want Tariq Ramadan zegt in feite: wij verschillen niet zoveel van elkaar als je denkt.

Het is paternalistisch en dogmatisch om te eisen dat moslims als goed getrainde apen ons nazeggen dat homoseksualiteit goed en natuurlijk is, als ze dat niet denken. De Amerikaanse president Obama keurt het homohuwelijk af, onder meer om religieuze redenen, en de rechten die homoseksuelen in Nederland hebben gelden lang niet in heel Europa. Dat komt omdat velen in het Westen nog steeds vinden dat homoseksualiteit onnatuurlijk is en geen recht heeft op volwaardige erkenning."

In "Een Jihad van vertrouwen" zegt Ramadan dat zijn geloof homoseksualiteit afkeurt, maar dat hij in de praktijk homoseksuelen altijd met respect zal behandelen. Dat is een moreel juiste positie volgens mij. Het is een feit dat de islam homoseksualiteit afkeurt, geen mening. Mensen met respect behandelen ongeacht hun seksuele geaardheid lijkt me de enig juiste manier. Dan heb je een brug gebouwd naar de ander.

Comments:
Nu wilde ik reageren op de NRC site en nu lukt het niet, de laatste post is van 8 april lijkt het :(

Dan maar hier posten:

Tariq Ramadan omarmt Europa, schrijft Markha Valenta. En misschien wordt hij juist daarom wel als bedreiging gezien, meer bedreigend dan een gewelddadige extremist zonder genuanceerde visie, en geen goed getrainde aap die nazegt wat wij willen horen. Ik denk dat we het debat moeten proberen te ontdoen van irrationele angsten en haat. Het heeft geen zin om Tariq Ramadan persoonlijk zwart te maken. Henk Krol kan beter open en inhoudelijk met Tariq Ramadan het debat aan gaan.

Ik denk dat de tolerantie van "agree-to-disagree" een belangrijk concept is. Met respect met elkaar omgaan ondanks verschillen is belangrijk voor een goed functionerende multiculturele samenleving.

Er is een grote behoefte aan bruggenbouwers. Integratie is niet alleen inburgering van vreemdelingen. Ook van autochtonen is een inspanning nodig om hun helft van de brug te bouwen.

Tariq Ramadan brengt de Europese cultuur naar moslims. Dat is goed voor integratie. En hij brengt de islam naar Europa. Dat kan op zich ook bevorderlijk zijn voor integratie, maar het wordt meestal niet geaccepteerd door niet-moslims. Als Ramadan niet-moslims wil overtuigen / mee krijgen, moet hij een langere brug bouwen en buiten het religieuze perspectief stappen.
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?