4/28/2009

 

Tariq Ramadan als "de ander" in Rotterdam

Dit onderwerp, waar ik hier al zoveel over geschreven heb, blijft mij bezig houden. Ik kom er niet uit. Deze Rotterdamse casus staat denk ik symbool voor de verwarring en botsingen in de Nederlandse multiculturele samenleving als geheel.

De vraag: "Wie is Geert Wilders, wat wil hij bereiken, is hij te vertrouwen?" is niet zo moeilijk te beantwoorden. Maar met Tariq Ramadan kom ik er niet achter, hoeveel informatie ik ook opzoek, ik weet niet wat ik ervan denken moet. Inmiddels geef ik hem wat minder voordeel van de twijfel.

Wat betreft de situatie in Rotterdam denk ik dat het dom en slecht is dat de Gay Krant en lokale politici een hetze tegen hem zijn begonnen. Als de politici vonden dat de gemeente hem geen contract had moeten aanbieden (of niet verlengen) dan hadden ze dat eerder moeten zeggen. Ik vind het vreemd dat VVD wethouders nu ineens zijn opgestapt, zonder reden, terwijl uit het onderzoek juist was gebleken dat de klachten van de Gay Krant niet gegrond waren. Ik ben het boek "Gedeeld land" aan het lezen van Jean Tillie. Ik zal er later hier over schrijven. Ik verwacht dat het boek van Tillie verklaringen geeft voor wat er nu in Rotterdam aan de hand is.

Laat ik proberen met een (voorlopige) conclusie te komen wat betreft Tariq Ramadan:
- De lezingen van Ramadan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vind ik erg goed, genuanceerd, goed onderbouwd, modern, tolerant, filosofisch interessant en belangrijk voor de multiculturele samenleving.
- In het verleden heeft hij uitspraken gedaan die ik afkeur, namelijk dat hij zich niet uitspreekt tegen steniging maar alleen een moratorium, een tijdelijke stop wilde instellen (debat met Sarkozy) en de uitspraken die hij doet in zijn speech "’Les grands péchés" (De grote zonden).

Ik denk niet dat Ramadan een wolf in schaapskleren is. Ramadan heeft twee kanten in zich: een Europese kant en een islamitische kant. Die islamitische kant heeft voor veel niet-moslims en een paar moslims het gezicht van een wolf (het wil niet zeggen dat Ramadan dat verborgen houdt). Dat op zich zegt weinig over wie of wat hij is, een gematigd modern moslim, fundamentalist, islamist en/of extremist. Een extremist is hij in ieder geval niet.

Wat is islamisme? Islamisme of politieke islam is een verzameling van politieke ideologieën gebaseerd op een conservatieve, letterlijke (of 'literalistische') interpretatie van de Koran en de Hadith. De ideologie komt voort uit het principe van tawhid, eenheid, en is daarmee tegen de scheiding van geloof en staat.

Is Ramadan een islamist? Voor een deel wel en voor een deel niet. Hij heeft het over het hervormen van de islam, evolutie binnen de islam. De grondwetten, de democratische rechtstaat van Europa moet gerespecteerd worden. Democratie en islam kunnen volgens hem prima samen gaan. Aan de andere kant is het wel een politieke islam die Ramadan uitdraagt, en is Ramadan duidelijk minder bereid dan bijvoorbeeld Kader Abdollah of Fouad Laroui om de koran vrij te interpreteren en sommige praktijken openlijk als niet-islamitisch te bestempelen (bijvoorbeeld steniging).

Ik denk dat Ramadan niet geschikt is als bruggenbouwer in Rotterdam. Voor een deel omdat de politiek en gemeenschap sterk gepolariseerd zijn en islamofobie er steeds meer de kop op steekt. De tegenstellingen zijn zo groot dat hij door velen nooit geaccepteerd zal worden. Bruggen bouwen moet je samen doen en dat gaat zo niet als politici vooral bezig zijn met rotte tomaten naar elkaar gooien. Als we bruggen willen bouwen is het vooral belangrijk dat we meer van de islam begrijpen. Maar Tariq Ramadan is dus niet bepaald de meest geschikte persoon om dat uit te leggen. Het is niet moeilijk iemand te vinden die meer geaccepteerd wordt door niet-moslims.
Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?