9/28/2007

 

Het leven is mooi

Soms heb ik van die dagen
Dat het leven mij verveelt
Kan en wil ik niets verdragen
Heb ik weer een dag verspeeld
Maar kijk ik dan naar het leven
Het leven om mij heen
Dan ben ik snel genezen
Want ik kan het niet alleen

Een vogel die vliegt
Die vliegt door de lucht
En de lucht is zo blauw
Net als die ogen van jou
Ik loop door het gras
En ik denk terug aan toen
Ik lag daar met jou
Wist niet wat ik moest doen

Want die eerste keer met jou
Was pas de eerste keer voor mij
Wat heb ik toen gestunteld
Maar wat waren wij blij

Zoals de wind een boom bemint
Zoals het zonlicht op het water blinkt
Zoals de dag de nacht verdringt
En al wat leeft ontwaakt en springt
Beweegt en zingt
Tot leven dwingt

Het leven is mooi
Veel te mooi om te treuren
Straks is het voorbij
Maar wat loop ik te zeuren
Mijn vader die lacht om een grap op tv
Ik weet niet waarover
Toch lach ik met hem mee

Het leven is mooi
Vaak veel mooier dan het lijkt te zijn
Ik zie een vlinder en ik voel me vrij
Geniet van wat je ziet of doet
Geniet, geniet, geniet :)

Van Madame Perdu

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?