8/04/2005

 

Honger in Afrika

Hoewel het niet direct met "Levinas en cultuur" te maken heeft wil ik hier graag de aandacht vestigen op Hiddes oproep op zijn weblog om te helpen een ramp (hongersnood) in Afrika te voorkomen / bestrijden. Levinas zou deze oproep vast steunen vanuit zijn filosofie van "work of justice" waarbij je doet wat je kunt om mensen te helpen die het moeilijk hebben.
Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?