7/12/2005

 

Passions

Orkut (www.orkut.com) is boeiend, ik ga het steeds intrigerender vinden, met discussies over vooroordelen en racisme, over de vraag of er verschillende soorten logica bestaan (met de vraag of logisch denken met religieus denken kan samengaan, dus of dat vanuit een religie mogelijk is), over de vraag of sommige samenlevingen rechtvaardiger zijn ingericht dan andere, over de vraag of objectief en universeel bepaald kan worden dat verkrachten moreel slecht is en zo ja, op wat voor manier je dat dan onderbouwt (waarom een verkrachter niet gewoon een definitie kan hanteren van 'slecht' waar verkrachten niet onder valt, zodat hij er lekker mee door kan gaan), en over de vraag wat het betekent om elkaar met respect te behandelen, of het bijv. is toegestaan om moslims te beledigen door iets negatiefs over de Islam te zeggen - wat betekent vrijheid van meningsuiting in verhouding tot mensen in hun waarde te laten.

Er zijn nu meer dan 7 miljoen jongeren lid van Orkut. Iedereen heeft een profiel waarop zij zichzelf beschrijven. Orkut vraagt o.a. naar de passies van de jongeren.
Nu kwam ik net een grappige en uitzonderlijke passie-omschrijving tegen:

Passions:
Chess, Cycling, Fast Driving (Speed), Friends, Travelling, I want everyone to live happily and to enjoy true peace of heart and mind, Drawing, anything which could keep me busy


Tussen neus en lippen door, in de opsomming van hobbies, wordt ook nog even de hele mensheid geluk en vrede toegewenst, om daarna door te gaan met de passie voor tekenen en wat dan ook wat haar bezig houdt :-)

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?