2/01/2014

 

Compassie

We hadden op mijn werk een reflectiebijeenkomst over Karen Armstrong. Zij heeft het boek "Compassie" geschreven waarin ze mensen aanmoedigt compassie voor anderen te tonen zodat we een medemenselijker leven kunnen leiden.

Het is interessant want er zijn veel raakvlakken met Emmanuel Levinas, maar ook belangrijke verschillen. Ik denk dat de filosofie van Levinas degelijker onderbouwd is, maar Armstrong is voor een veel breder publiek toegankelijk en makkelijker toepasbaar in de praktijk.

In dit verband wilde ik twee dingen opmerken:

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?