1/21/2014

 

Dromen en verlangen

Ik sprak iemand die het gevoel had niet zichzelf te kunnen zijn. Hij was door zijn ouders onder druk gezet om carrière te maken en het verder te schoppen dan wat zijzelf bereikt hadden. Hij had een goede baan gevonden en hij verdiende veel geld, maar hij voelde zich leeg van binnen. Een jaar geleden kreeg hij een burn-out en kon hij niet meer werken. Nu probeert hij erachter te komen wie hij echt is en wat hij echt wil. Dat valt niet mee nu hij al ongeveer halverwege zijn leven is en hij niet gewend is zijn hart te volgen.

Het is een veel gehoord verhaal. Als ik zo'n verhaal hoor dan ben ik dankbaar en blij dat ik van dat probleem geen last heb (hoewel ik verder genoeg andere problemen heb).

Passenger zingt:

If you can't get what you love,
You learn to love the things you've got.
If you can't be what you want,
You learn to be the things you're not.
If you can't get what you need,
You learn to need the things that stop you dreaming.

 
Ik hou van wat ik heb en ik accepteer dat ik niet altijd alles kan hebben wat ik wil, maar ik wil niet stoppen met dromen. Een paar weken geleden dacht ik aan Aristoteles en wat hij geschreven heeft over 'verlangen'. Hij zegt dat een gevoel van verlangen nooit leeg en zinloos is. Hij beschrijft hoe een leeuw verlangt naar eten en hoe dat verlangen hem in beweging zet om op weg te gaan naar datgene waar hij naar verlangt: eten. Dus gaat de leeuw op jacht. Zo werkt het bij mensen ook. Het verlangen is een motor die mensen in beweging brengt in een richting. En door op weg te zijn in die richting ervaren we ons leven als zinvol. Ik wil graag een droom volgen waar ik naar verlang, waar mijn hart haar armen naar uitstrekt, die in mij een motor aanwakkert die mij in beweging brengt in een bepaalde richting. Als ik kijk naar mijn levenslijn dan zie ik dat ik jong begonnen ben mijn hart te volgen en dat ik niet onder druk ben gezet om een andere kant op te gaan. Ik kan het verlangen niet zo precies omschrijven maar het komt erop neer dat ik graag iets wil doen voor kwetsbare mensen die het moeilijk hebben, het liefst internationaal. Ik heb een sterk verlangen naar rechtvaardigheid, ik wil iets doen voor mensen die onderdrukt worden, ik wil mensen steunen om voor zichzelf op te komen. Daarnaast houd ik van schrijven en daar ben ik ook goed in. Dus schrijf ik aanvragen voor fondsen zodat er financiële middelen zijn om kwetsbare mensen te steunen. Ik heb daarmee dagelijks het gevoel dat ik op de goede weg ben, dat ik mijzelf kan zijn en mij kan ontplooien. Dat maakt dat ik een kracht voel van binnen waar ik van op aan kan en die mij staande houd ook als ik in een moeilijke situatie kom.


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?