6/06/2008

 

Intercultureel contact in de bib

Als ik in Utrecht ben ga ik vaak naar de bib om aan de computer te werken. Het valt me iedere keer op dat ik het halve interculturele theehuis van vluchtelingenwerk daar tegen kom. Er zijn altijd veel vluchtelingen / allochtonen in de bib.

Ten eerste vraag ik me af: waarom houdt deze "doelgroep" van deze plek, wat zoeken zij daar?

Ten tweede vraag ik me af of ik daar iets mee kan doen in het kader van het bevorderen van intercultureel contact. Ik word binnenkort ambassadeur van het theehuis, dan ga ik naar scholen, bedrijven en buurthuizen om het theehuis te promoten. Misschien moet ik de bib dan ook maar meenemen in de promotie acties.


Tot slot wilde ik zeggen dat ik de bib een leuke "proeftuin" vindt voor interculturele ontmoetingen. Een tijdje geleden kreeg ik een kopje koffie van een Turkse Koerd. Deze week heb ik een Parijzenaar een kopje thee aangeboden. De onbegrijpelijke werkwijze om op een computer in te loggen en te printen zijn genoeg reden om met allerlei mensen aan de praat te raken. De meeste culturen zijn een stuk opener (in de zin van snel contact leggen met vreemden) en gastvrijer dan de Nederlandse cultuur. Ik vind die openheid en gastvrijheid leuk en goed, dus waarom zou ik daar niet aan mee doen. Tot nu toe heeft er nog niemand een opdringerige versierpoging gedaan (daar leent de bib zich ook niet goed voor gelukkig). Misschien moeten we maar eens een intercultureel theehuis organiseren in de bib, om de spontane interculturele ontmoetingen nog wat verder te stimuleren en meteen ook het theehuis zelf te promoten.
Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?