6/19/2013

 

Rechten en plichten

N.a.v. de post van gisteren: Mijn collega had een mooie eye-opener, hij zei dat veel NGO's vooral focussen op mensenrechten. De benadering van Levinas focust op een andere kant: mijn plichten en verantwoordelijkheid naar de ander toe. Dat vind ik een originele en sterke invalshoek. De kracht ervan is dat het niet alleen gaat om wat de rechten zijn van arme en kwetsbare mensen in het zuiden, maar dat er een wisselwerking is met mensen in het noorden. Datgene waar kwetsbare mensen recht op hebben is voor ons een plicht om ons voor in te zetten, samen met hen. De filosofie van Levinas geeft een antwoord op de vraag waarom wij ons om mensen in het zuiden zouden bekommeren, terwijl we ook zouden kunnen zeggen dat we onze handen vol hebben aan problemen in Nederland. De motivatie is niet om een schuldgevoel over onze rijkdom af te kopen. Het idee is ook niet dat het ons iets oplevert (minder vluchtelingen, meer veiligheid, een betere wereldeconomie met meer handel) als we ontwikkelingslanden steunen. Wat dan wel? We worden geraakt door de verre ander en nemen onze verantwoordelijkheid op ons. De ander maakt een verlangen in ons wakker om iets te doen voor onze medemens, voor een betere wereld.
Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?