2/12/2013

 

Lenteliederen

 
De bron van liefde
die je tuin van water voorziet
is soms gevuld met je tranen
 
En het is goed dat dit zo is
want geen wateren zijn zuiverder
dan die kostbare druppels
die je laat vallen
op momenten van overgave
 
Tranen zijn kiemen van vreugde
vergoten door de arts van je ziel
Je kunt het geneesmiddel van de arts vervloeken
maar de genezing voor je lijden ligt in je tranen
 
Als je vandaag de bittere wijn van de winter drinkt
vergeet dan niet dat de liederen van de lente
slapen op de lippen van de dag van morgen
 
***
 
Alles wat gebeurt heeft zo moeten zijn, zo ook dat ik op een boekje stuitte van Hajjar Gibran ('De terugkeer van de profeet'). Ik was in de bibliotheek op zoek naar boeken van Levinas. Volgens een onbegrijpelijke logica zijn zijn boeken geplaatst binnen de rubriek 'oosterse filosofie'. En toen viel mijn oog op een boekje van Hajjar Gibran een plank lager (hij is een achterneef van de Libanese dichter / filosoof Khalil Gibran). Hier had ik op dit moment precies behoefte aan...

 
***

Het zijn zulke mooie poëtische teksten in het boekje, en zo herkenbaar.

Nog één citaat:

Ook al wordt mijn wil gevoed met de beste bedoelingen, de mollen der gewoonte die in de grond rondwroeten ondermijnen mijn voetstap. Vaak struikel ik over de drempel tussen mijn verheven streven en de traagheid van patronen uit het verleden.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?