12/20/2012

 

Racisme?

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar discriminatie van allochtonen in de uitzendbranche. De conclusie van het onderzoek is dat er discriminatie plaatsvindt in deze branche. Niet-westerse sollicitanten krijgen minder vaak werk aangeboden dan autochtone sollicitanten, ook wanneer hun profiel gelijk is. Vooroordelen  jegens etniciteit en geslacht spelen soms een rol.

In reactie op het onderzoek betogen Anouar El Hadji en Mohamed Aadroun (UvA en HvA) echter dat racistische werkgevers helemaal niet bestaan. Ze zeggen dat werkgevers alleen discrimineren op basis van een negatief groepsbeeld. "Een sollicitant van een etnische groep met een slecht groepsbeeld heeft een kleinere kans om aangenomen te worden." Maar is dat geen racisme?

Laat ik er een definitie van racisme bij zoeken. Je kunt racisme nauw definiĆ«ren en het alleen hebben over het idee dat een bepaald ras superieur is aan een ander ras. Maar vaak wordt tegenwoordig een bredere definitie gehanteerd.  Volgens de Conventies van de Verenigde Naties betekent racisme / raciale discriminatie "elk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur gebaseerd op ras, huidskleur, afstamming, of nationale of etnische oorsprong die het doel of effect heeft van opheffing of aantasting van erkenning, genieting of uitoefening, op basis van gelijkwaardigheid, van mensenrechten, en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale, culturele of enig ander veld van het openbare leven". Een werkgever die liever geen Antilliaan aanneemt vanwege het slechte groepsbeeld, maakt onderscheid op basis van etniciteit. Volgens de VN is dat dus een vorm van racisme.

Iemand die zich bij de selectie laat leiden door een negatief groepsbeeld, laat zich simpelweg leiden door vooroordelen. Het is bij wet verboden te discrimineren op basis van afkomst. Het is niet eerlijk als geschikte kandidaten worden afgewezen omdat hun groep een slecht imago heeft. Werkgevers / uitzendbureaus moeten hun vooroordelen aan de kant zetten en zo objectief mogelijk beoordelen wie de beste kandidaat is.
Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?