8/22/2005

 

Genoeg is genoeg

Vandaag even geen filosofie maar een paar links en aankondigingen m.b.t. het tegengaan van vooroordelen, discriminatie, vreemdelingenhaat en uitsluiting.

Eerst een aankondiging:
Op zaterdag 17 september vindt de landelijke manifestatie
'Genoeg is genoeg' plaats in Amsterdam, voor gelijke grondrechten in een democratische rechtsstaat en tegen racisme, extremisme, discriminatie en uitsluiting. Laten we samen ons ongenoegen over het kabinetsbeleid kenbaar maken en zo werken aan een vreedzaam en verenigd Nederland.


Een van de initiatiefnemers is Mohamed Rabbae. O.a. de volgende personen cq. organisaties hebben hun medewerking toegezegd: Femke Halsema (Groen Links), Harry Van Bommel (SP), "Een ander Joods geluid" en Ineke Bakker (Raad van Kerken).

Ik hoorde hierover via een mailtje van TANS (Towards A New Start) een van oorsprong Marokkaanse jongerenorganisatie die positieve beeldvorming / een positieve houding stimuleert m.b.t. culturele diversiteit en jongeren.

In het mailtje staat (na de aankondiging van 17 september):

Voor het slagen van deze manifestatie is het van groot belang,
dat zoveel mogelijk organisaties de doelstellingen van de manifestatie
onderschrijven en een oproep doen aan de achterban om massaal te komen op 17
september. Graag wil ik je uitnodigen voor een informatieavond op donderdag
1 september om 19.00 uur in het kantoor van MEX-IT, Rijswijkstraat 175,
Amsterdam. Op deze avond zal Mohamed Rabbae vertellen over de achtergronden van
de manifestatie en kunnen wij, als jongeren- en netwerkorganisaties, bekijken
hoe we ons samen sterk kunnen maken voor dit initiatief.
Voor meer informatie:
info@tans.nl

En nog een paar links:
Stop de hetze - samen tegen racisme
Nederland niet kapot te krijgen
Doe lief initiatief van Leuke Kunst (met mooie doe lief posters)


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?